Křesťanská orthodoxie

Pravoslavné křesťanství východní

Pozor!
Adresa www.pravoslav.gts.cz je zrušena.

Místo adresy www.pravoslav.gts.cz používejte www.orthodoxia.cz

Dlouhou dobu byly webové stránky tohoto website: »Pravoslavné křesťanství východní« přístupné pod dvěma různými adresami:

starší adresa: www.pravoslav.gts.cz
novější adresa: www.orthodoxia.cz

Obě adresy vždy vedly na stejný server a zobrazovaly totožné textové soubory. Nejednalo se tudíž o ani o dva servery, ani o originál website a jeho kopii, ani o mirror, ale jen šlo o dvě adresy, skrze které jste se dostávali k jednomu souboru uloženém na jednom jediném serveru (tj. počítači).

Nyní je starší adresa (nacházející se v doméně gts.cz) definitivně odstavena. Kdo jste si zvykli používat novou adresu a přistupovat k našim stránkám výhradně přes doménu "orthodoxia.cz", tak nezaznamenáte žádnou změnu. Kdo použije starší adresu (nebo mu ji dohodí Google) v nejbližší době již na této adrese nenajde nic.

Podotýkáme, že struktura souborů na tomto website (tj. mapa serveru) se stále zachovává v původní podobě. Tedy ve staré adrese stačí zaměnit řetězec písmen "pravoslav.gts.cz" řetězcem "orthodoxia.cz" - a adresa k libovolnému souboru našeho webu bude opět funkční.

Několik příkladů

Stará adresa domovské stránky website http://www.pravoslav.gts.cz bude opět fungovat přepíšete-li "pravoslav.gts.cz" na "orthodoxia.cz". Výsledkem bude adresa naší domovské stránky http://www.orthodoxia.cz která funguje a bude fungovat i nadále.

Podobně to platí pro adresy všech jednotlivých stránek našeho website. Např. stará adresa webové stránky o sv. Prokopu Sázavském http://www.pravoslav.gts.cz/svati/prokop.htm bude i nadále fungovat opravíte-li ji na http://www.orthodoxia.cz/svati/prokop.htm

To samé platí pro adresy všech textů, obrázků a jiných souborů, které zde jsou. Všude stačí vymazat část adresy ve znění "pravoslav.gts.cz" a vyměnit tuto sekvenci za "orthodoxia.cz".

Stejně tak přestávají fungovat všechny e-mailové adresy, které obsahovaly řetězec "@pravoslav.gts.cz". Většinou budou fungovat, když místo tohoto řetězce do adresy dosadíte: "" např.

Změna je vynucena technickými opatřeními prováděnými ve firmě Gts.

Prosíme všechny administrátory webů, na nichž je umístěna adresa na náš website (za což srdečně děkujeme), aby v případě, pokud je to stará varianta adresy, aktualizovali její znění. Díky!

9. 7. 2010

Ikona: Kristus Pantokrator

Jsme poctěni Vaší návštěvou

Vítá Vás:

Stránka o Pravoslaví

www.orthodoxia.cz


Ikona tohoto dne

Dnes je
(čili dle starého juliánského kalendáře)
Svátek tohoto dne:

Jména svatých a čtení dne dle ruského kalendáře: zde (v ruštině).
Elektronické české pravoslavné kalendárium.Kéž toto čtení přinese někomu duchovní užitek!
Dej vám Bůh spasení!


Annonce

Proč být pravoslavným křesťanem?

Posvátný symbol svaté pravoslavné víry


Webová stránka s původním českým pravoslavným katechismem
(od sv. vladyky Gorazda)Přímé linky na novinky:

Alexej Ilijič Osipov - Rozcestník českých překladů přednášek a veřejných besed (5/2010)

Cesty ženského kněžství (fotogalerie). (12/2009)

Pravoslavný pohled na nepravoslavnou duchovnost (překlad podstatné části přednášky profesora Moskevské duchovní akademie Alexije Osipova)

Na rozcestník Znamení doby přidán link na starý - nový článek: Pravoslavné křesťanství a alternativní medicína (stále aktuální článek z Pravoslavného kalendáře z r. 1995)

Kalendář Velkého půstu a doby padesátnice pro rok 2009

Transsubstanciace. Kritika latinského učení o transsubstanciaci eucharistických darů.

Římsko-katolické dogma „ex opere operato“ - studie z oblasti srovnávacího bohosloví.

Význam učení o nestvořených energiích (Předběžný náčrt)

Zázrak zjevení přesvaté Bohorodice v Zeitunu (9/2008)

Liturgická činnost svatého biskupa Gorazda, východiska, koncepce, cíle (5/2008)

Život naší ctihodné matky Marie Egyptské (4/2008)

Juliánský kalendář. Vznik, astronomický princip, církevní, duchovní a ideové souvislosti, rozdíl od Gregoriánského (4/2008)

Stránka o Liturgii předem posvěcených Darů (3/2008)

Kalendář letošního Velkého půstu

O peklu (z knihy: Nikolaje Jevgrafoviče Pjestova: Základy pravoslavné víry) (3/2008)

Arménie - podivuhodná země (1/2008) Řecká církev v letech turecké vlády (11/2007) K svátku sv. Gorazda otevíráme veřejný odkaz na jedno z klíčových literárních děl našeho svatého vladyky: Život sv. Cyrila a Metoděje a jejich poměr k Římu a Cařihradu (je to jedna z populárně-naučných knih sv. Gorazda) - v elektronické podobě. »Boj výborný bojoval« Vzpomínka na otce Vsěvoloda Kolomackého - archimandritu Andreje (7/2007) Zikkurat. Průvodce Velkým půstem. (7/2007) Sv. Alexij (Kabaljuk), vyznavač a apoštol Karpatorusů (zápas s unií na východním Slovensku a Zakarpatí) (6/2007) Svatí Václav a Ludmila (dvě malé historické studie) (6/2007) Svatý Prokop, igumen monastýru sázavského (stručná historická studie s vsuvkou o „Remešském evangeliu“) (6/2007) Život ctihodného Ivana Českého - poustevníka (život, legendy, historická studie). Život sv. Řehoře Palamy (s poznámkami o hesychastických sporech - o nestvořených Božích energiích) (4/2007) Na rozcestník „Pravoslavný kalendář“ byla umístěna tabulka obsahující data paschy na celou první třetinu 21. století.

Ambon Listárna a weblog pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv (Určeno pro osvětu a misii: www.ambon.or.cz (Nové příspěvky i několikrát týdně.)

Občanská iniciativa - Protest proti zesměšnění soch národních světců na Václavském náměstí při propagaci akce TV Nova: "Mejdan roku".

„Kefalonští hadi“ - podivuhodný jev, který se pravidelně opakuje v pravoslavném chrámu v řecké Kefalonii (12/2006). „Bůh je veliký“ - dva zázraky naší doby - zázrak přesvaté Bohorodice - Panagia Saídnaja (12/2006). Prof. Dr. Iv. Andrejev: Náboženský význam chirurgické operace (dle nábožensko-mystické zkušenosti) (10/2006).

„Duch, duše a tělo“ O pozoruhodné mezinárodní bohoslovecko-lékařské konferenci v Simferopoli zasvěcené osobnosti profesora chirurgie Valentina Felixoviče Vojno-Jaseneckého, novodobého pravoslavného světce - arcibiskupa Lukáše. (11/2004)

Ve válce je člověk jako syrové dřevo, které jde do ohně... (Šli do boje se jménem Krista; vyprávění bývalého člena speciálních jednotek) (8/2004). Nový mučedník Jevgenij, voják(8/2004).

Na rozcestníku Liturgický život církve: V Odesské eparchii Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu se bude křest konat pouze úplným ponořením. Poselství o otázce konaní svatého křtu na farnostech Odeské eparchie (diecese) UPC MP od metropolity odeského a izmaelského Agathangela (Savvina) duchovenstvu (6/2004).

Na rozcestníku Srovnácí teologie a ekumenismus je nový článek Poznámky k sektologii (příručka) (5/2004).
Mozaika z článků, komentářů, zpráv a názorů na současnou situaci Ruské zahraniční pravoslavné církve (RZPC) a perspektivu jejího sjednocení s Ruskou pravoslavnou církví Moskevského patriarchátu (RPC MP) (Výběr z ruského internetu; květen 2004).
Athény bez Konstantinopole? Podrobnosti konflitku mezi Konstantinopolí a Řeckou církví (5/2004).

Athonský monastýr Chilandar v plamenech. Plná fotogalerie obrázků včetně tiskové zprávy (11.3.2004).

Deja vu - Bělehrad 1999 a New York 2001 ("Kdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh," Bible: 1.Kor 3,17; viz na rozcestníku o Jugoslávii počty chrámů zničených bombardováním NATO)Ambon

Listárna a weblog pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii:

www.ambon.or.cz
(Nové příspěvky téměř každý den.)

Vydáváme na pokračování

Na rozcestníku "Rady svatých Otců" jsou postupně uveřejňovány kapitoly z knihy (mimo Řecko dosud nevydané): Starec Paisios Svatohohorec (kapitoly z knihy rozmluv).
Jako poslední byla zpřístupněna 12. kapitola: Důvěra v myšlenku je počátkem prelesti (oklamání). Začátkem oklamání je, když duchovní člověk uvěří své vlastní myšlence. Jeho mysl se zatemňuje pýchou a on se může dostat do klamu. Není možné vyhnat takovou myšlenku, když se jí člověk sám drží. Jak se mám za ně modlit? To je jako, když někdo drží oheň u rozbušky a přitom žádá o pomoc, aby neexplodoval. Nevěř své myšlence, ani když ti říká, že jsi špatná, ani když ti říká, že jsi svatá. (3/2004) .Annonce

Přehled tématických rozcestníků na website orthodoxia.cz :

„Seznam za dveřmi“


Zpravodajství o etnickém a protipravoslavném běsnění v Kosovu
na stránce Jugoslávie
a zvláště událostem v Kosovu roku 2004 věnovaná stránka:
www.pravoslav.or.cz/kosovo.htm


Vyhledávání na tomto web-site

Google

Search WWW Hledej na: www.orthodoxia.cz Hledej na: www.pravoslav.gts.cz

(Nezískáte-li kýžený výsledek, zkontrolujte na stránce výsledků hledání, jestli vyhledávač nezkomolil diakritiku a případně opravte písmena s háčky a čárkami. Dále tam po prohlédnutí výsledků hledaní vždycky ještě přepněte hledání na pravoslav.gts.cz a hledání zopakujte - dostanete novou várku výsledků.)


A nebo zkuste hledání Morfeem (obě varianty)

Hledat Morfeem na www.orthodoxia.cz

Hledat Morfeem na www.pravoslav.gts.cz

Morfeus umí české skloňování a všelijaké jiné ohýbání slov.
Běžná slova pište raději bez diakritiky. Morfeus si ji domyslí sám.

Na serveru „Pravoslavi.cz“ otevřen web
Pravoslavná církev

hlavní český pravoslavný rozcestník na adrese: www.pravoslavi.czStáhněte si - download!

Na serveru „Pravoslavi.cz“ je otevřena stránka downloadu,
z níž si můžete stáhnout PDF či obrázkové soubory (a vytisknout si je doma na své tiskárně). Jsou tam ozdobné grafické listy, knížky, brožury, pravoslavné obřady, elektronické publikace apod. A postupně jsou přidávány další.

Aktuální

Podrobné pravoslavné kalendárium

Soubory jsou ve formátu PDF - pro Acrobat Reader

Kompletní kalendárium na celý rok si můžete v jediném PDF souboru stáhnout z webu nástěnného pravoslavného kalendáře.

Příloha kalendáře: O pravoslavné paschálii (kánony a církevní usnesení) (PDF)

Nově upravená verze - Půsty a zmírnění půstů v pravoslavné církvi: postní pravidla a praxe (PDF - z obálky kalendáře).

Viz též naši stránku zabývající se kalendáriem a kalendářní problematikou. A viz též stránku elektronického českého pravoslavného kalendáře.
Věřící v Církvi střeží svatou víru
společně s biskupy, kněžími a diakony, neboť jsou údy těla Kristova
a obdrželi ve svaté Tajině myropomazání pečeť daru Ducha Svatého.
(Z pravoslavného katechismu.)


Svoboda projevu, slova a tisku je zaručena současnou českou ústavou, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, jehož je ČR signatářem, a Listinou základních práv a svobod. Cenzura, kterou se rozumějí jakékoliv zásahy - včetně zásahů státních orgánů - proti svobodě slova a obrazu, je nepřípustná, každý má právo zastávat svůj názor bez omezení a právo na svobodu projevu ústně nebo tiskem, popřípadě jinými prostředky podle vlastní volby.Z pravoslavné knižní nabídky


Sv. Mikuláš Kabasilas: Výklad božské liturgie.
Klasické dílo pravoslavné liturgiky. Tradiční svatootcovský výklad hlavní bohoslužby východní církve. Knihu nabízí soukromý vydavatel za výrobní cenu 64,- Kč + poštovné. Knížka má formát A5, 66 stran. Překlad je z ruštiny s přihlédnutím k řeckému originálu. Objednat můžete na adrese:

Archimandrita Geogios z monastýru sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos: Theosis (zbožštění), jako smysl života člověka.
Zasvěcené pojednání od představeného jednoho z významných svatohorských monastýrů. Vydala Pravoslavná církevní obec v Brně. (Formát A5, 56 str.)

Knížka s postními recepty
V roce 2003 vyšla knížka Postní pokrmy, kterou sestavily mátušky Anna Podracká a Jana Baudišová. Je v ní mnoho praktických rad a receptů na přípravu postních jídel. Tato knížka je ještě k dostání. Má 253 stran a její cena je jen 160 Kč + poštovné. Zájemci si o ní mohou psát mát. Baudišové na internetovou adresu:
(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu).

Biblické dějiny pro děti
Průvodce Biblí nejen pro děti ale i pro katechumeny a vlastně všechny křesťany, kteří chtějí začít se seznamovat s Písmem svatým. Základní biblické příběhy Starého i Nového zákona - doprovázeny poučením. Velké množství obrázků a ilustrací a mapy biblických míst. Připojen je krátký liturgický přehled i základní modlitby. Vázané v pevných deskách. Cena 80 Kč. K dostání v chrámech a v církevním ústředí.

Život sv. Gorazda, biskupa českého a moravsko-slezského. Pro čtení v chrámu či trapeze v den památky sv. Gorazda.
Zde je sazba tohoto textu pro vytištění brožury: www.pravoslavi.cz/download

Alexandr Krasnov: Duchovní besedy starce Antonije. Knížka o znameních naší doby a proroctví ruského starce. Sazba brožury je ke stažení na adrese: www.pravoslavi.cz/download

Sv. Ignatios Antiochijský (Bohonosec) - o Církvi. Výběr z listů učedníka svatých apoštolů. Sv. Ignatios - biskup mučedník - zemřel přibližně roku 107, byv jakožto křesťan předhozen šelmám v římské aréně za císaře Trajána. Cestou do Říma v poutech psal listy okolním církvím. Z těchto listů je pořízen výtah - studie o raně křesťanském vnímání jednoty Církve.
Brožura formátu A5: www.pravoslavi.cz/download

Archimandrita Rafail: Pád pyšných. Český překlad knížky vydané Trojicko-sergijevskou lávrou v Rusku. Věnováno problematice církevních rozkolů a potažmo otázce jednoty Církve. Tento příspěvek ke studiu autentické křesťanské eklesiologie jistě zaujme nejen ty, jichž se nějaký rozkol bezprostředně dotýká, ale též všechny, kteří se zajímají o pravoslavný pohled na tak základní a bytostnou vlastnost Církve, jakou je její Božská nedělitelná jednota. Kniha je k dispozici v PDF souboru (v nabídce souborů "ke stažení") na www.pravoslavi.cz/download

Nikolaj Velimirovič: Svatý Jan Hus. Stať slavného srbského biskupa a kazatele o svatosti Mistra Jana Husa (z r. 1915) z pravoslavného hlediska; k 2. českému vydání připravil arcibiskup Kryštof; doplněno úvodem a přílohami. Vydala Pravoslavná akademie, 2003. (K dostání ve vnitrocírkevní distribuci.) Stran 48, formát A5. Cena 40 Kč.

Arcibiskup Kryštof: Vím, komu jsem uvěřil. Sborník časopisecky dříve uveřejněných článků a statí. K 15. výročí archijerejské služby a 50. narozeninám vydala Pravoslavná akademie, 2003. (K dostání ve vnitrocírkevní distribuci.) Stran 284, formát A5. Cena 100 Kč.

Archimandrita Nektarios Antonopoulos: Návrat. O pokání, zpovědi a návratu k Bohu. Z řečtiny přeložil Mgr. Ján Zozulak. Do češtiny přeložil ze slovenského vydání prof. Pavel Aleš. Pravoslavné vydavatelství v edici Světlo světa, Olomouc 2002. (K dostání ve vnitrocírkevní distribuci, na adrese ER v Olomouci a na Olomoucké Detašovaném pravišti Pravoslavné bohoslovecké fakulty /telefon: 585 224 883/.) Stran 48, formát A5. Cena 50 Kč.

Biskup Simeon: Doteky odjinud. "A ústa má zvěstovati budou chválu Tvou..." Soubor povídek na duchovní a biblická témata. Pravoslavné vydavatelství (mimo edice). Olomouc 2000. (K dostání ve vnitrocírkevní distribuci, na adrese ER Olomouc /telefon: 585 224 883/ nebo v Pravoslavné akademii ve Vilémově u Litovle.) Stran 64, formát A5, ilustrováno. Cena 45 Kč.

Veliký kající velkopostní kánon svatým Ondřejem Krétským sepsaný. Mezi české bohoslužebné a modlitební knihy se zařadil český překlad Velikého kánonu sv. Ondřeje Krétského (čte se především v prvním týdnu Velikého půstu a ve čtvrtek pátého týdne velkopostního). Kniha obsahuje jednak nový český překlad a souběžně cyrilikou vysázený církevně-slovanský text kánonu. 99 stran, formát A5, cena 60 Kč; k dostání na adrese pražské metropolitní rady a ve vnitrocírkevní distribuci.

Směřování. Texty a dokumenty k 80. výročí od svěcení prvního českého pravoslavného biskupa sv. Gorazda (sborník příspěvků k 80. výročí svěcení bisupa Gorazda v r. 1921 v Bělehradě a dokumenty z doby jeho působení v československé církvi 1921-1924). Uspořádal prot. prof. THDr. Pavel Aleš (spolupráce Mgr. Roman Juriga). Vydala Pravoslavná eparchie olomocko-brněnská a olomoucké detašované pracoviště Pravoslavné bohoslovecké fakulty Prešovské univerzity v Prešově. Olomouc 2002. (K dostání ve vnitrocírkevní distribuci, na adrese vydavatelů /telefon: 585 224 883/ nebo v Pravoslavné akademii ve Vilémově u Litovle.) Stran 135, formát A5, archivní fotografie na obálce. Cena 80 Kč.

Objednejte si Elijáše - O duchovním životě pravoslaví (sešitová knihovna; zatím vyšla tři čísla; nyní usilujeme o obnovení vydávání = sháníme odběratele či distributory a sbíráme objednávky). Viz knižní nabídka.

Starší nabídka literatury


Nabídka dříve vydaných publikací zde

Pražské knihkupectví Oliva,
kde vždy byla nejrozsáhlejší nabídka pravoslavné literatury,
se přestěhovalo na adresu
Jilská 7 (Praha 1 - nedaleko od OD Tesco /dříve Máj/).
Internetový obchod knihkupectví Oliva obsahuje pravoslavnou sekci.


Oddelovaci linka

Stránka je průběžně doplňována a aktualizována.Toto není oficiální stránka Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku.
Tato WWW publikace je dílem nezávislých redaktorů a vydavatelů.

Vydává: Pravoslavné publikační dílo
Můžete vydavatelům napsat:
(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu).

© Pravoslavné publikační dílo 1997-2010. Veškerá práva vyhrazena; bez písemného svolení vydavatele nelze žádný kdekoliv na našich stránkách uveřejněný text dále publikovat v jakékoliv formě. Prosíme o respektování.

Vydáváno od 1./14. září 1997 (7506 od stvoření světa)

NAVRCHOLU.cz