Srovnávací theologie, ekumenismus, sektologie

Motto:
"Miluj člověka, ale měj v nenávisti jeho herezi."
(sv. Jan Damašský)
Srovnávací bohosloví a sektologie

"Je nám známo, že spása je vlastní pouze Jediné Církvi,
že nikdo, kdo stojí mimo obecnou Církev a víru, nemůže být účasten v Kristu a být spasen ...
Bezbožným herezím nedopouštíme mít naději na spásu, ale stavíme je úplně mimo tuto naději,
protože ony nemají ani nejmenší společenství s Kristem,
... ať je nikdo nenazývá křesťany a nechť nemá žádné společenství s nimi,
neboť to není dovoleno."
(Sv. Jan Zlatoústý)
Ekumenismus, společné bohoslužby, sjednocování církví

"Nikdo nemůže položit jiný základ než ten,
který už je položen, a to je Ježíš Kristus."
(1.Korint 3,11)

"Obecná apoštolská Církev Kristova je jedna,
není jich více a nejsou ani dvě.
Sněmy konané mimo ni jsou shromážděními intrikánů;
tak jsme přesvědčeni my, praví křesťané, tak věříme a tak hlásáme."
(Sv. Fótios Veliký)Poté (vl. Kryštof, arcibiskup pražský) upozornil na nebezpečí duchovního synkretismu: Pravda je jen jedna, Církev je také jen jedna. Církev Kristova je Pravoslavná církev. Ostatní jsou jinoslavní. Takovéto vyjádření samozřejmě nevylučuje láskyplný dialog s ostatními křesťany.
K živé otázce ekumenického hnutí řekl, že pravoslavní v současné době vážně přehodnocují svou účast. Zásady účasti na ekumenických bohoslužbách, které potvrdilo poslední zasedání Posvátného synodu, jsou tyto: Účast nemůže být aktivní. Společná modlitba je nepřípustná. V případě, že jsou o to pravoslavní požádáni, mohou se odděleně, ve zvláštní části, pomodlit např. za svět modlitbami Církve. Účast na těchto shromážděních je chápána jako společenská událost – tzn. duchovní přicházejí bez epitrachilu.
(Zápis ze zasedání Eparchiálního shromáždění dne 28. 5. 2001 v Praze - Hlas Pravoslaví č. 6, 2001)Silna Ryba spolkne slabsiho DarvinaSpor o Darwina (úvaha nad problematičností všeobecně vnucované Darwinovy evoluční teorie) (7.2000)

Papežský diktát (historický dokument) (4/2002)
Citace našeho světce:

»Chraňme se rozšířeného, ale strašného a mylného názoru, že nezáleží na tom, v jaké kdo je církvi. Pravda Kristova nám nesmí být lhostejná, a tato pravda jest a může být jen jedna, a nikoliv dvojí nebo vícerá. Jsme povinni nepravdu a blud opustit a přistoupit k poznané pravdě. Pán Ježíš pravil: Já jsem se k tomu narodil a proto jsem na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý, kdo jest z pravdy, slyší můj hlas (Jan 18,37).« (Z pravoslavného katechismu, 2. vyd. str. 89; napsal sv. mučedník biskup Gorazd)<-<- Skok na Homepage