Na této stránce jsou texty
zabývající se liturgickým životem pravoslavné Církve

Nejedná se zde jen o úvahy nad pouhým konáním posvátných obřadů, nýbrž o křesťanský život, který z bohoslužeb vychází a opět se k nim vrací.

Křesťanství chápe jen ten, kdo chápe liturgii. (Chomjakov)

Liturgie

+ Modlitby za nepravoslavné (odpověď na otázku, zda je možno při proskomidii modlitebně vzpomínat nepravoslavné) (dopis řeckých mnichů)
+ Modlete se i za nepravoslavné (jak se modlit za nepravoslavné - dopis řeckých mnichů)
+ O liturgii předem posvěcených Darů (Úvodní stať) (3/2008)
+ Velkopostní liturgie předem posvěcených Darů - ROZCESTNÍK s odkazy ke všem našim statím o této mimořádné liturgii (3/2012)
+ Článek věnovaný tématu Basilovy epiklese: O dvou vsuvkách v liturgii sv. Basila

Svaté Tajiny

+ Zpovědní zrcadlo - pomůcka ke konání pokání, náměty na zpytování svědomí
+ O svaté Tajině pokání (upřímná zpověď) – výběr z knihy „Poutník“
+ V Odesské eparchii Ukrajinské pravoslavné církve se bude křtít výhradně úplným ponořením. Poselství o otázce konání svatého křtu na farnostech Odeské eparchie (diecese) od metropolity odeského a izmaelského Agathangela (Savvina) (UPC Moskevského patriarchátu) duchovenstvu. (6/2004)
+ Smíšená manželství. Článek od našeho předního pravoslavného teologa, který pastýřsky zdůvodňuje odmítavý postoj církve k uzavírání smíšených manželství pro pravoslavné křesťany.
+ Odpověď dívkám a ženám na otázku - proč pravoslavná církev neuděluje kněžské svěcení ženám


Chrám a bohoslužba

+ Svátek pravoslavnosti (Karel Havlíček - Borovský). Svátek Pravoslaví (oslava orthodoxie) je liturgickou událostí, která spadá každoročně na první neděli Velikého půstu... i pro mnohé pravoslavné Čechy bude tento článek prvním seznámením s průběhem liturgické "Oslavy Pravoslaví", k níž se váže i tzv. "obřad anathemy".
+ Zpráva o svěcení nového chrámu v Karlových Varech, která je pozoruhodná mj. stručným výkladem symboliky jednotlivých součástí obřadu svěcení. (Článek je umístěn na serveru „pravoslavi.cz“) (3.1.2000).
+ Na weblogu Ambon: Obrázky z obřadu všeobecného odpuštění (fotografie z různých chrámů světa)
+ Zpráva o svěcení svatého prestolu nového chrámu (obsahuje výklad obřadu a množství fotografií). (Článek na webových stránkách olomoucko-brněnské eparchie; 2017)


Bohoslužebné a modlitební texty

+ Bohoslužebné a modlitební texty - web pravoslavného downloadu (PDF s brožurami ke stažení)
+ Znění liturgie svatého Jana Zlatoústého i postní liturgie předem posvěcených Darů - postup bohoslužby pro službu kněze i postup (notovaný) pro věřící (PDF soubory s brožurami ke stažení)<-<- Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz