Seznam
„za dveřmi“

Tématické rozcestníky.
Vyberte si téma, které Vás zajímá:

Věrouka

Z učení pravoslavné církve (katechismus)

O Matce Boží - přesvaté Bohorodici

Pravoslavná theologie

Alexej Ilijič Osipov (profesor Moskevské duchovní akademie). České překlady, přednášky a veřejné besedy

Posvátná pravidla všeobecných (čili ekumenických) sněmů a svatých Otců (tzv. kánony)

Pohledy do světových dějin Církve Kristovy

Modlitby a liturgické texty

Liturgický život Církve - obřady, svaté Tajiny (svátosti): život křesťana od liturgie k liturgii

Ikony a církevní hudba

Pravoslavná spiritualita čili duchovnost

Životy svatých

Rady a výroky svatých Otců (patristika, výběry z Pateriku)

Znamení doby, drogy, konec světa, apokalypsa, číslo šelmy, celosvětová registrace a dozor nad lidmi

Srovnávání Pravoslaví (s římským a protestantským křesťanstvím, buddhismem, jógou, hinduismem); sektologie a ekumenismus

Unionismus (stále krvácející rána na těle Pravoslaví)

O Jugoslávii

O kyperském problému; projekt „Okupovaný Kypr"

Dějiny Pravoslaví u nás

Cyrilometodějství, sv. kníže Rostislav Moravský a počátky křesťanství v našich zemích

Husitství

Život a dílo sv. mučedníka Gorazda - obnovitele cyrilometodějského Pravoslaví u nás

Cestopisy

Svatá Hora Athos

Pravoslavný kalendář: svátky, svatí, paschálie a půsty; kalendářní problematika

Literatura (nabídka pravoslavné literatury, knižní informace, recenze knížek, apod...)

Různé články

Dokumenty

Výkladový slovník pravoslavných pojmů

Stará (ale už dávno neudržovaná) verze hlavní stránky

Na úvodní stránku