Pravoslavná
theologie


Toto je stránka zabývající se pravoslavným bohoslovím. Naleznete zde texty svatých Otců i současných pravoslavných theologů, jakož i jiné theologické studie.Nejdříve nabízíme ke studiu delší úryvky z těchto slavných děl:

+Svatý Jan Damašský: O pravé víře (klasické dílo křesťanské věrouky) (výběr z vydané knížky, kterou si případně můžete objednat, viz knižní nabídka)

+Vladimir Lossky: Dogmatická theologie (výběr z vydané knížky (162 kB), kterou si případně můžete objednat, viz knižní nabídka)

+Prolog ke knížce V. Lossky - Dogmatická teologie, který obsahuje velmi krátkou ale výstižnou zprávu o příčině duchovních rozdílů mezi Východem a Západem.

Dále si můžete přečíst tyto theologické statě:

+ O problematice filioque (stručně o problematice římské vsuvky do znění Vyznání víry)

+ Pravoslavná pneumatologie a filioque; připojen výtah ze Syllogických kapitol sv. Marka Efezského (studie zevrubně nahlížející problematiku filioque)

+ Sv. Marek Efezský: Syllogické kapitoly proti latiníkům (vyvrácení filioque; Florentská unie) (velikost textu 108 Kb) (něco o historickém pozadí Florentské unie viz na stránce zabývající se uniemi).

+ Řecké filosofické pojmy v křesťanské theologii (Teologie se musí vyjadřovat univerzálním jazykem. Ne náhodou si Bůh vyvolil církevní Otce v řeckém prostředí. Nutnost filosofické jasnosti v souladu s požadavkem hloubky gnóse podněcovala tyto Otce, aby očistili a posvětili jazyk filosofie a jazyk mystiků, aby křesťanskému životu, který nejen obsáhl, ale i přesáhl izraelskou zbožnost, vtiskli celostný, univerzální význam.) Zde si můžete stáhnout soubor s tímto textem ve formátu MS WORD.

Eklesiologie

+ Biskup Kryštof: Teologie církevní obce

+ Archim. Georgios Grigoriatský (Svatá Hora Athos): O jednotě (úvod a překlad Michal Dvořáček): v PDF

Zbožtění čili theosis člověka

+ Život sv. Řehoře Palamy (s poznámkami o hesychastických sporech - o nestvořených Božích energiích)

+ Význam učení o nestvořených energiích (srovnání Pravoslaví s římsko-katolickým dogmatem o stvořených energiích; otázka palamismu a hesychastických sporů) (4/2008)

+ Stručné poučení o člověku a jeho spáse dle pravoslavného učení svatých asketických OtcůViz též rozcestník „pravoslavný katechismus“

Viz též rozcestník „pravoslavná věrouka“

Viz též rozcestník „srovnávací teologie, sektologie a ekumenismus“

Viz též rozcestník Alexij Osipov (profesor Moskevské duchovní akademie) - české překlady přednášek<-<- Skok na Homepage