Historická cesta Pravoslaví u nás

Stránka věnovaná pravoslavné církevní historii v Československu i současnému dění v našich zemích
Olomouc (katedrální chrám sv. Gorazda I.; stavitel archim. Andrej; 1939)


Historické prameny

Legendy o sv. Václavu

 • Staroslověnské legendy
  • První staroslověnská legenda o svatém Václavu
  • Druhá staroslověnská legenda o svatém Václavu
 • Latinské legendy (Uvedené legendy jsou z knihy Nejstarší legendy přemyslovských Čech od Oldřicha Králíka.)


Do této kapitoly patří i studie životopisů našich místní svatýchObecné články

 • Stručný průvodce dějinami Pravoslaví v našich zemích se zajímavými dosud nepublikovanými detaily.
 • Jozef Podhradský - autor prvního pravoslavného katechismu pro Čechy a Slováky
 • Biskup Gorazd - Z díla: Poněmčování českých krajů (12. - 13. stol.)
 • Episkop Gorazd: Odvodní spis - delší text zabývající se problematikou pravoslavných jurisdikcí (srbské a cařihradské) působících u nás v době první republiky (týká se archiepiskopa Sawatije)
 • Drobná historická studie o potlačení pravoslaví v Čechách a prosazení latinské orientace: Stalo se v lednu roku 1080


Obnovení cyrilometodějské církve u nás
sv. biskupem Gorazdem II. (po tisíci letech prvým nástupcem sv. Metoděje Moravského)Významné osobnosti dávné historie českého Pravoslaví a dějinný vývoj od počátků našich dějin k husitstvíCírkev za první republiky

Pravoslaví v Třebíči: filmový dokument a historická studie z dobových kronik

Církev za druhé světové války

Heydrichiáda - účast pravoslavné církve na odboji
Knížka: Velký čin malé církve (1. vydání) (Příloha: výňatek s některými fotografiemi z nového vydání). O úloze pravoslavné církve při ukrývání parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha.

Významné osobnosti novodobé historie českého PravoslavíČlánky o známých osobnostech naší církve doby současné i nedávné


S tématem této stránky přímo souvisí rozcestníky:


Husitství
a
Stránka věnovaná sv. biskupu mučedníku Gorazdu II.
a
Cyrilometodějský rozcestník, sv. kníže Rostislav Moravský a počátky křesťanství v našich zemích
nebo
Stránka věnovaná historickým dokumentům, listinám, tomosům apod.