Prohlášení

Posvátného synodu biskupů
Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku
k bombardování Jugoslávie.My, biskupové pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku odsuzujeme bombardování Jugoslávie.

Záminkou k útoku na Jugoslávii byla složitá politická situace Kosovských Albánců, jejichž práva údajně nebyla respektována. Přitom je známo, že v provincii Kosovo v rámci Jugoslávie fungovaly veškeré islámské a albánské náboženské, vzdělávací i kulturní instituce a bylo plně respektováno právo Kosovských Albánců používat svůj mateřský jazyk.

Navzdory těmto skutečnostem nacionalističtí vůdcové Kosovských Albánců vytvořili v oslabené Jugoslávii s pomocí svých krajanů a podpůrců ze západních zemí a Albánie paralelní politické struktury a militantní tzv. "kosovskou osvobozeneckou armádu".

Tyto paralelní politické struktury a tzv. "armáda" destabilizovaly situaci v provincii a vznesly na mezinárodní úrovni požadavek odtržení Kosova, které je historickým jádrem Srbska, od federální Jugoslávie. Kosovští Albánci pak odmítli všechny formy široké politické autonomie i požadavek úplného odzbrojení, které jim byly nabídnuty ze strany jugoslávských představitelů. Další scénář konfliktu je v podstatě stejný jako v Československé republice v období mnichovského diktátu. Jako jediná šance pro mír je tentokrát uváděno obsazení části území suverénního státu vojsky Severoatlantické aliance.

Skutečným cílem se však spíše jeví komerční zisk a státní zakázky pro několik zbrojařských firem a prosazení zájmů jednotlivců a to i za cenu vraždění lidí a ničení materiálních zdrojů malé země na Balkáně. Zbrojařské firmy mohou lehce platit provize svým politikům a novinářům za zakrývání skutečných cílů války proti Jugoslávii a za obhajování náletů před obyvateli vlastních zemí. Nesmírně trpí a umírají Srbové i Kosovští Albánci, jejichž situace se díky útokům NATO neustále zhoršuje.

Jsme, podobně jako tisíce křesťanů v Čechách a na Slovensku, otřeseni tím, co se v těchto dnech děje v Srbsku a Černé Hoře. Není nám lhostejné utrpení a vraždění Srbů, Černohorců a Kosovských Albánců, odsuzujeme násilí a válku v Jugoslávii i všude jinde ve světě.

Modlíme se spolu se všemi věřícími za návrat pokoje a míru na zemi.


Posvátný synod biskupů pravoslavné církve
podepsán Dorotej, arcibiskup pražský,
metropolita Českých zemí a SlovenskaP.S.
Metropolita Dorotej, pravoslavný arcibiskup pražský, zaslal faxem patriarchovi srbskému Pavlemu soustrastné poselství v souvislosti s přepadením Srbska silami NATO.
Stránka s texty na okraj situace v Jugoslávii

Rozhovor s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem SR Jugoslávie Djoko StojičičemKdo a proč vyvolal a podporuje válku na Balkáně?Vyjádření tiskového mluvčího Pravoslavné církve v českých zemíchÚtok proti Jugoslávii: poselství pravoslavného patriarchy moskevského; prohlášení Posvátného synodu biskupů Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku k bombardování Jugoslávie; vývoj událostí (průběžně doplňováno)<-Skok na seznam »za dveřmi«    <-<-Skok na Homepage