Poselství pravoslavného patriarchy moskevského je zde.

Prohlášení Posvátného synodu biskupů Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku k bombardování Jugoslávie je tady.
Vývoj událostí v útoku NATO proti Jugoslávii


(Průběžně doplňováno)

Ve středu (24. března 1999) večer zaútočily vzdušné síly NATO na srbské cíle. Došlo tím k přepadení suverénního evropského státu ze strany západních mocností pod záminkou humanitárních důvodů.

K půl milionu srbských uprchlíků vyhnaných z Chorvatska a z Bosny se v průběhu roku 1998 připojilo několik set tisíc Srbů uprchlých z Kosova před terorem ze strany tzv. "Kosovské osvobozenecké armády".

V Praze demonstrovali lidé před jugoslávským zastupitelstvím, kde jejich mluvčí vyjádřil skutečnost, že v naší republice mnoho lidí nesouhlasí s útokem na Srbsko a že s vděčností pamatujeme, že Srbsko se nezapojilo do mnichovské zrady ani se neúčastnilo přepadení Československa v r. 1968.

Nadále se demonstrace přesunula před zastupitelství USA, kde zazněla hesla "Ameriko, styď se!" apod. Poté se demonstranti odebrali na Hrad.

Podle bleskově provedeného průzkumu veřejného mínění největší část populace (48 procent) odmítá útoky NATO (36 procent české společnosti s nimi souhlasí).

Vojenská převaha Aliance, která je vyzbrojena nejmodernější technologií, nad Srbskem s výzbrojí ze 70. let je považována za "drtivou".

Představitelé Ruska konstatovali, že přepadení suverénního státu v Evropě je koncem řádu nastoleného po 2. světové válce. Rusko vnímá útok jako důkaz nedůvěryhodnosti NATO a útokem Aliance se cítí být ohroženo. Proces odzbrojování a spolupráce mezi Ruskem a Aliancí, který probíhal v posledních letech, je současnou agresí západních mocností anulován. Proto bylo započato jednání o znovurozmístění jaderných zbraní na obranu Ruska před NATO. Rusko zrušilo veškerou komunikaci a spolupráci s NATO.

Demonstrace proti útoku NATO na Srbsko proběhly i v Rumunsku, v Řecku, v Rusku, v Německu a konají se v mnoha dalších zemích.

Při demonstraci v Praze zaznělo, že útoky Aliance prokázaly, že na NATO není organizací pro hájení lidských práv, za jakou se prohlašuje, nýbrž že tato práva porušuje, když to vyžadují americké ekonomické zájmy.

Vzdušné údery NATO na Jugoslávii si již vyžádaly řádově stovky obětí na životech civilního obyvatelstva.

Pravoslavní křesťané ve světě se modlí za pomoc přepadenému Srbsku a za všechny - srbské i albánské - oběti útoků NATO.

Prezidenta Miloševiče podporuje i česká menšina v Jugoslávii (většinou katolíci).

Srbské vojenské jednotky zahájily zoufalý pokus o likvidaci kosovského ozbrojeného povstání. Trpí při tom tamní obyvatelstvo, které prchá z oblasti. Zdá se, že všechny ostatní možnosti k řešení občanské války v Kosově při současném zachování územní celistvosti Jugoslávie Západ svými útoky uzavřel. Tato srbská ofensiva v Kosovu je tragickou akcí, je však přímým důsledkem silového řešení, k němuž se uchýlila Aliance a které směřuje k odtržení Kosova od Jugoslávie.

Přes mnohonásobná ujištění (od nejvyšších představitelů USA i NATO), že do Kosova vstoupí pozemní jednotky NATO jen v případě souhlasu Jugoslávie (tedy až po podepsání mírové dohody), začal nyní Pentagon uvažovat o násilném vpádu pozemních vojenských sil na území federace Jugoslávie. Vzdušné údery nepřinesly totiž očekávaný efekt.

Útoky NATO poškodily některé civilní továrny.

Česká katolická církev ústy svého tiskového mluvčího oficiálně podpořila útok NATO na Jugoslávii a to i proti stanovisku římského papeže. Mnozí katolíci kritizují stanovisko své církevní vrchnosti.

Ve třetí fázi útoku Aliance na Jugoslávii se mají stát terčem leteckých útoků i vládní budovy v samotném Bělehradě.

Zamyšlení: Jsou USA policií světa? Arogance, s níž USA shlížejí na jiné kultury (viz nejen jejich postoj ke křesťanskému pravoslaví, ale např. i k islámu) a jejich přesvědčení, že mají "svatou povinnost" vnutit celému lidstvu svou kulturu a své státní uspořádání, se začínají stávat zdrojem napětí a příčinou válek po celé naší planetě v závěru druhého tisíciletí.

USA zpochybnily nárok Jugoslávie na Kosovo.

Rusko zvažuje vojenskou pomoc přepadené Jugoslávii. Zatím je však rozhodnuto dodržovat zbrojní embargo uvalené na Jugoslávii.

Srbové se sjednotili v podpoře prezidenta Miloševiče.

Prezidenta Miloševiče podporují i Srbové žijící v zahraničí.

Rusko se ujalo jednávání s Jugoslávií o řešení válečného konfliktu mezi Srby a NATO. Návrhy prezidenta Miloševiče k jednání s Kosovskými Albánci, k částečnému stažení srbských pozemních sil z Kosova a k umožnění návratu kosovských utečenců do jejich domovů USA odmítly jako nedostatečné. Jediné, co je pro USA přijatelné je Miloševičova bezpodmínečná kapitulace a obsazení Kosova vojsky NATO.

Nálety NATO postihují i čistě civilní cíle.

Cílem náletů je vyvolat u jugoslávského obyvatelstva zoufalství a docílit tím, aby se obrátilo proti prezidentu Miloševičovi.

Rakousko odmítlo umožnit nad svým územím přelety letadel NATO útočících na Jugoslávii. Zdůrazňuje, že útoky jsou porušením mezinárodního práva, neboť se konají bez mandátu Rady bezpečnosti. NATO se ke stanovisku Rakouska ostře vyjádřilo.

Vzhledem k rozsahu letecke operace NATO na Balkanu odbornici konstatuji, ze jde o nejvetsi vojensky konflikt v Evrope od druhe svetove valky. Henry Kissinger minuly tyden oznamil, jestlize Belehrad odmitne i nadale jednat, NATO v zajmu sve hodnovernosti nema jinou moznost, nez masove nasazeni vsech dostupnych prostredku, vcetne pozemnich jednotek do Kosova. General Shelton, nacelnik generalniho stabu americkych ozbrojenych sil (JCS), prohlasil, ze operace NATO plni vojenske cile, ktere byly vytyceny politickym vedenim NATO. Zaroven nacelnik generalniho stabu gen.Sheleton upozornuje na moznost nasazeni vice jak 100 tisicove pozemni armady NATO do regionu k vynuceni miroveho vyrovnani mezi Belehradem a Kosovskou albanskou skupinou.

Zasahování čistě civilních cílů (školy, továrny, mosty, občanská vybavenost, občanská infrastruktura apod.) se stalo v další fázi leteckých úderů NATO na Jugoslávii pravidlem. (Záměrem je vyvolat utrpení a nespokojenost obyvatelstva Jugoslávie a tím dosáhnout svržení jejího představitele.)

Ve většině členských zemích NATO se stupňuje kampaň sdělovacích prostředků, která má ospravedlnit agresi NATO na Jugoslávii a zastřít stále zjevnější neúspěch této absurdní akce, jež se ve skutečnosti stala příčinou ohromné humanitární katastrofy. Výsledek kampaně u nás: "podpora akcím NATO stoupá, nyní je alespoň skoro vyrovnaná (40 procent pro, 41 procent proti, 19 neví" (údaj z Neviditelného psa).

Pokračuje hrůzný exodus Kosovských Albánců do okolních zemí. Důsledek bezvýchodné situace, v níž se Jugoslávie ocitla. Politika Západu totiž dala Bělehradu jen jedinou "alternativu": okupaci Kosova jakožto předstupeň k plánovanému odtržení tohoto kraje od Jugoslávie. To měl být další krok k nastolení nového - pro Západ přijatelnějšího - uspořádání na Balkáně.

Západní propaganda se snaží překroutit fakta a zamlžit fakt, že exodus Kosovských Albánců a jejich nesmírné utrpení je důsledkem bombardování. Faktem však navždy zůstane, že tato hrozná událost nastala až po zahajení náletů NATO na Jugoslávii nikoliv před, jak se snaží proamerická propaganda vnuknout světu. Stokrát opakovaná lež se však často stává pravdou. A tak představitelé NATO a Západu opakovaně a neúnavně tvrdí, že exodus a utrpení Albánců jsou důkazem oprávněnosti náletů, a nikdy nedovolí, aby se připustilo, že ve skutečnosti již samotný časový sled událostí zřetelně ukazuje, že agrese NATO tento exodus a utrpení způsobila. Jakkoliv není možné souhlasit s vyháněním Albánců (ať se již děje v jakékoliv míře a jakýmikoliv prostředky), tak odpovědnost za utrpení lidí nese ve válce vždy ten, kdo je svým prvním útokem příčinou tohoto utrpení, a nikoliv ten, kdo je v obraně (ať již sebe nebo svého území) donucen k násilí. Odpovědnost za hrozné utrpení kosovského lidu nesou jednoznačně kosovští bandité (separatisté) a NATO se západními vládami, které vojensky podporují jejich cíle a nedávají bělehradské vládě žádnou jinou možnost jak zachovat integritu svého státu.

NATO slaví své padesátiny. Smyslem a cílem Severoatlantické aliance při jejím založení bylo: "udržet Ameriku v Evropě, Rusko mimo Evropu a Německo při zemi".

Strašná orwellovská vize se nakonec uskutečňuje ne ze strany Východu, jak jsme dříve vnímali slavné Orwellovo dílo "1984", nýbrž ze strany Západu - viz "mírová" válka vedená NATO. "Mír je válka a válka je mír". Bezpráví triumfuje kvůli údajnému vítězství civilisace a amerického stylu života. Mladíčci vychovaní v přepychu, po dětství stráveném na amerických baseballových hřištích házejí z bezpečí svých supermoderních letounů bomby a střílejí rakety na srbský lid, který v minulosti i v současnosti tolik vytrpěl a obranou Evropy před tureckým nebezpečím se tolik zasloužil. A Západ ohlupený psychologicky vedenou masmediální kampaní tomu tleská. Co je dnes vlastně ještě nemožné?

Objevil se "důkaz" zvěrstev páchaných prý Srby na Kosovských Albáncích. Jakkoliv nelze zaručit, že se nic podobného nemohlo nikde v Kosovu stát, přece jen je přinejmenším podivné, že takový sporný materiál, jakým je "amatérský videozáznam", je považován za jasný důkaz a oprávnění k masovému zabíjení srbských lidí. Též je nápadné, že se tento "důkaz" oprávněnosti agrese NATO objevil právě v době, kdy NATO zoufale shání jakékoliv materiály na podporu smysluplnosti svých stále zjevněji absurdních útoků a na obhájení jejich oprávněnosti před západním veřejným míněním.

"Vláda nakonec schválila přelety i ozbrojených letadel aliance přes naše území. Americký velvyslanec vyslovil uznání postoje české vlády a také vlád Polska a Maďarska, a z toho co říkal nebylo možno vyčíst jakékoli výtky či pochybnosti. Svým veřejným vystoupením Shattuck zřetelně naši vládu v tomto smyslu podpořil. Dal najevo, že spojenci nepochybují o naší upřímnosti dodržovat alianční závazky a výslovně upozornil, že to má pozitivní dopad pro upevnění naší bezpečnosti v jiných situacích, které třeba mohou nastat." (Neviditelný pes)

V Jugoslávii jsou bombardovány nemocnice - dokonce byla zasažena i porodnice.

Exodus Kosovských Albánců na Západ může přinést vážné vnitřní polické problémy západním zemím. Je nebezpečí, že se západní obyvatelstvo obrátí proti svým vládám s obviněním, že útokem na Jugoslávii způsobily tento exodus, jímž nyní trpí nejen Kosovci nýbrž i hostitelské země. Úměrně tomuto nebezpečí sílí západní propaganda.

Bělehrad vyhlásil na dobu pravoslavné Paschy jednostranné příměří v Kosovu. Představitelé NATO uvedli, že nálety na Srby budou i přesto pokračovat. (Je zajímavé, že při nedávném útoku USA na muslimy respektoval prezident Clinton tradiční islámský ramadán a nálety na toto období zastavil.)

V Řecku protestují dva miliony osob v ulicích proti agresi NATO v Jugoslávii.

Předseda ODS Václav Klaus označil současný výklad situace v Kosovu, jak je presentován masmedii, za jednostranný.

Mediální kampaň vedená na podporu agrese NATO na východ se stupňuje. Podobně jako v případě oddělení Chorvatska od Jugoslávie je našimi sdělovacími prostředky podáván obraz situace natolik zkreslený, že neodpovídá realitě. Embargo sdělovacích prostředků na Západu nepohodlné informace se stává čím dále tím zjevnější. Mnozí lidé se opět bojí veřejně se vyjádřit a nesouhlasné stanovisko k bombardování Jugoslávie otevřeně projevují jen před lidmi, kterým důvěřují. Jugoslávská ambasáda dostává tisíce dopisů od českých občanů vyjadřující podporu Jugoslávii. Sem jsou zasílány i petice. Přímo na jugoslávském velvyslanectví probíhá nepřetržitá petiční akce.

Vznikají občanské iniciativy, kdy lidé nosí potřebné věci na jugoslávské velvyslanectví. Konají se sbírky na zmírnění škod způsobených Severoatlantickou Aliancí. Jugoslávie potřebuje především léky a potom dětské oblečení (bombardovány byly nemocnice a dětské ústavy) a jakékoliv další oblečení, trvanlivé potraviny, přikrývky a dal. Veškerou pomoc přijímají na velvyslanectví a pravidelně ji odvážejí do Jugoslávie. Jakoukoliv pomoc je možno i poslat na adresu: Velvyslanectví federativní republiky Jugoslávie, Mostecká ul. 15, Praha 1.

Američané zničili i továrnu na výrobu léků.

Čeští pravoslavní křesťané akci NATO odsuzují Jedinou tuzemskou církví, která odsoudila bombardování Jugoslávie, je Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku. Záminkou k útoku na Jugoslávii byla složitá politická situace kosovských Albánců, jejichž práva údajně nebyla respektována. Přitom je známo, že v provincii Kosovo v rámci Jugoslávie fungovaly veškeré islámské a albánské náboženské, vzdělávací i kulturní instituce a bylo plně respektováno právo kosovských Albánců používat svůj mateřský jazyk, uvedli představitelé českých pravoslavných křesťanů ve svém prohlášení. Pravoslavný olomoucko-brněnský biskup Kryštof přitom považuje bombardování Jugoslávie za morální prohru křesťana-Evropana. Je to složitý problém, ale nemá se řešit silou. Má se jednat, a ne válčit, řekl Lidovým novinám Kryštof, který je přesvědčen, že oficiální stanovisko pravoslavné církve nikomu nestraní. Nejvyšší pravoslavný představitel u nás metropolita Dorotej dokonce přirovnal dění na Balkáně k mnichovskému diktátu. Jako jediná šance pro mír je tentokrát uváděno obsazení části území suverénního státu vojsky NATO, prohlásil pětaosmdesátiletý Dorotej. (Z Lidových novin 3. 4. 1999)

Rusko se obává, že začátek konfliktu na Balkáně je začátek anulování mezinárodního práva a poválečného uspořádání Evropy a v obavě z budoucího širšího útoku západních vojenských sil na Východ namířilo své jaderné rakety na členské země NATO.

Část amerického kongresu žádá prezidenta Clintona, aby nechal vstoupit americká pozemní vojska na území Jugoslávie.

Neúspěch na začátku zamýšleného plánu NATO, dle kterého se měl prezident Miloševič vzdát hned po začátku bombardování je zjevný. Představitelé NATO náhle začali tvrdit, že to tak "vždy předpokládali" a že bombardování musí pokračovat. Vypadá to tak, že nepokoří-li se prezident Miloševič, bude nyní muset Severoatlantická aliance rozbombardovat Jugoslávii třeba až do úplného zničení, jen aby si "zachovala tvář" a nemusela přiznat, že to byla další neúspěšná akce nejmocnější ale též nejarogantnější vojenské mocnosti.

Zdá se, že celá akce bombardování je akcí pomsty Západu vůči Srbsku, že si dovolilo nepřijmout jejich diktát.

Do bombardování mají být zapojeny nové tři stovky letadel, aby ničení Jugoslávie a jugoslávského lidu mohlo pokračovat ve zvýšené intenzitě dnem i nocí stále dál ještě několik týdnů.

Británie - křečovitá protijugoslávská propaganda přitvrdila rétoriku a není nepodobná komunistické propagandě u nás v době studené války. Cílem je přesvědčit vlastní obyvatelstvo o oprávněnosti fatálního porušení mezinárodního práva a pokračování agrese proti malému státu na Balkáně. Podobná kampaň je vedena v USA a jiných zemích NATO.

Bombardována byla obytná čtvrť v Novem Sadu (prý bez obětí), americkou raketou byl zasažen vlak (6 lidí mrtvých), údery NATO vymazávají v Jugoslávii z povrchu země celé vesnice.

Bombardování nevojenských objektů v Jugoslávii se stalo pravidlem (rafinérie, elektrárny, továrny vyrábějící čistě civilní zboží...) to vše svědčí, že cílem agrese není vojenská mašinerie prezidenta Miloševiče, jak tvrdí NATO, nýbrž Jugoslávie a Srbové, které chce Západ srazit na kolena jako národ, aby mohl bez braní ohledů uspořádat Balkán podle svých představ.

Václav Klaus řekl, že si myslí, že za odsun Albánců (z Kosova) může NATO (v rozhovoru pro Lidové noviny).

Někteří albánští uprchlíci z Kosova říkají, že utíkají ze země před nálety NATO.

Zveřejnění některých dodatků k "mírové" dohodě (zvl. tzv. "dodatek B") z Rambouillet, která měla být vnucena Jugoslávii, prokazuje, že skutečně se zde nejednalo o pomoc mírovému uspořádání v jugoslávské provincii, ale o přímý diktát Západu a nastolení režimu faktické vojenské okupace části Jugoslávie. Až nyní byly tyto části "mírové dohody" zveřejněny a vyvolaly pohoršení v Německu i ve vládních kruzích. Přijetí takových podmínek muselo být pro vládu suverénního státu nepřijatelné. Např. pohyb pozemních vojsk NATO měl být dle této dohody neomezený po celém území Jugoslávie. (Zodpovědní politikové přispěchali se zdůvodněním, že z těchto požadavků byli připraveni v průběhu vyjednávání ustoupit. Takové "vysvětlení" je však již jen spoléháním na krátkou paměť lidí. Jednání v Rambouillet se - jak známo - dosti dlouho protahovala a kdyby západní "zprostředkovatelé" chtěli skutečně z některých nehorázných požadavků ustoupit, měli k tomu dosti času a příležitostí. Není divu, že s podmínkami dohody souhlasili zástupci Kosovských Albánců. Skutečnost je taková, že jednání v Rambouillet mělo Jugoslávii postavit do bezvýchodné situace: buď souhlasit s okupací vlastní země anebo dát Západu "ospravedlnění" k přepadení Jugoslávie. Pravděpodobnější variantou je, že Západ předpokládal odmítnutí takového diktátu ze strany Jugoslávie, že v Rambouillet vůbec nešlo o to, aby se s Jugoslávií někdo chtěl o něčem dohodnout a že tedy cílem komedie sehrané v Rambouillet byla příprava půdy pro agresi NATO na Jugoslávii. Kosovský problém se tedy stal jen záminkou pro útok Západu na Východ. (Dle zpráv Českého rozhlasu a Mladé Fronty Dnes 14. 4.)

Další zprávy o zásahu civilních cílů. Zasažen byl konvoj s uprchlíky (přes 70 obětí). Prý omylem pilota - tomu však v Jugoslávii (i v Černé Hoře) nikdo nevěří. Na civilní cíle jsou opakovaně stříleny rakety.

Západ chce nejdříve Jugoslávii rozbombardovat, dosáhnout nastolení prozápadní vlády, a pak ji nabídnout materiální pomoc, a tím z ní učinit svoji kolonii. Skrze rozsáhlé investice totiž může získat Západ trvalý vliv (ekonomický i politický) na Balkáně.

V USA má veliký úspěch počítačová hra: Válka v Jugoslávii. Vedení skutečné války je pro americké vojáky patrně také jistou formou hraní počítačové hry. Na dálku vedou Američané poslední půlstoletí stále nějaké války. Dokud se jejich válka vede na druhé polokouli, jsou Američané hrdinové...

Německá diplomacie nabídla nový plán k uspořádání situaci v Kosovu.

Clinton žádá od kongresu dalších 6 miliard dolarů na pokračování a stupňování ničení Jugoslávie a jugoslávského lidu. (Pozn.: jakoby na světě nebylo dost hladovějících a dost ekologických katastrof, na nichž se Amerika velkou měrou podílí...)

I když byl před tváří světové veřejnosti odhalen podvod rambouilletského diktátu a Německo přišlo s novými mírovými návrhy, USA prohlásily, že chystají zintensivnit ničení Jugoslávie a zabíjení lidí, dokud se Jugoslávie nepodrobí diktátu západních pohlavárů a nepřijme okupaci nepřátelských vojsk. (Kdy už někdo učiní přítrž běsnění amerických válečníků a jejich neslýchanému výsměchu veškerému právu?)

Česká letiště mají být použita pro ničení Jugoslávie. V případě pozemní operace proti jugoslávskému lidu budou možná přes naše území dopravovány tanky, aby střílely do Srbů a jejich domů. Nyní už lze každému snadno pochopit, proč jsme byli tak rychle vtaženi do spolku NATO - letmý pohled na politickou mapu Evropy ukáže, jak je naše území strategicky důležité pro útok vedený ze Západu na Východ. Protože útok na pravoslavné Srby byl již delší dobu připravován (dle zpravodajských služeb), můžeme tušit, že naše vtažení do NATO bylo jedním z předpokladů zahájení severoatlantické agrese na Východ - tedy: se započetím operace přepadení Jugoslávie se čekalo, až bude naše republika Severoatlantické alianci k dispozici. (Každopádně bylo od NATO nefér vůči našemu státu, že okamžitě po našem vstupu do Severoatlantické aliance začala provádět bezprecentní vojenskou akci v Evropě bez mandátu rady bezpečnosti OSN, s čímž při úvahách a jednáních o vstupu nikdo u nás nemohl počítat. Kdyby dala aliance před naším vstupem do NATO poctivě najevo, že se takto hodlá chovat, lze předpokládat, že by odpor politiků i veřejnosti proti našemu přičlenění byl převládající.) Pak už politickým pohlavárům ze západoevropských vlád, z USA a z NATO zbývalo jen zinscenovat divadlo v Rambouillet, které mělo obhájit útok před západní veřejností, jež byla současně řádně promasírována obratně vedenou kampaní, a největší humanitární katastrofa od druhé světové války mohla začít. Koho dnes zajímá, že vyhnání Kosovských Albánců je následkem náletů NATO? Kdo si ještě dnes vzpomene, že Miloševič před zahájením útoků zřetelně vzkázal na Západ: Jestli zaútočíte na Jugoslávii, je to vyhlášení války, jejímž bojištěm bude Kosovo, a proto vám Kosovské Albánce pošleme, abyste se o ně postarali - nemohou přece zůstat na území, kde se povede válka, neboť pak by zahynuli do jednoho...

Šéfka americké diplomacie a jedna z hlavních osob v agresi proti Jugoslávii (přímý aktér pokusu o rambouilletský diktát) prožila své dětství v Srbsku a přežila 2. světovou válku jen díky pomoci a péči Srbů (dodnes umí hovořit srbsky). Dnes nechává americkými raketami odstřelovat místa, kde jí bylo poskytnuto útočiště před fašisty, a bombardovat ty lidi, kteří se o ni starali a ochránili ji před zahynutím. Cynismus bez hranic... (Fotografie a rodinné materiály předal Srb z rodiny, která skrývala M. Albrightovou pomohla jí přežít, kyperským novinám, když americké bomby začaly padat i na toto místo, kde nejsou žádné vojenské cíle; Abrightová se k tomu dosud nevyjádřila.)

Zakladatel švédské nadace Transnational Foundation Jan Oberg ve své analýze prosazovaného textu mírové dohody ze 17. března 1999 mj. upozorňuje, že dokument má samosprávnému Kosovu umožnit ovlivňovat politiku Jugoslávské svazové republiky (JSR), zatímco JSR má být zbavena možnosti ovlivňovat vnitřní záležitosti Kosova, že rozhodnutí Nejvyššího soudu Kosova mají být závazná pro orgány JSR, že dokument nedává JSR žádné záruky zrušení uvalených sankcí nebo řešení situace 650,000 uprchlíků na jejím území. Podle Oberga dohoda staví suverénní Jugoslávii na stejnou právní úroveň jako samozvané, právně neexistující Kosovo, reprezentované Kosovskou osvobozeneckou armádou, přičemž veškeré závazky z ní vyplývající jsou fakticky závazné pouze pro JSR, protože na kosovské straně není žádná legální instituce, která by je mohla převzít. Dokument se nijak nezmiňuje o odzbrojení Kosovské osvobozenecké armády. Má být legislativně nadřazen zákonům JSR, přičemž nejvyšší vojenskou autoritou na území Jugoslávie se stane NATO.

Na úsilí Ameriky o svržení prezidenta Miloševiče odvětila Moskva: Rusko nepřipustí, aby se Jugoslávie stala protektorátem USA. Balkán je strategickým prostorem.

Hubení civilistů raketami a letadly NATO je již obvyklou záležitostí. Je známa řada případů, kdy zasažení civilního cíle a smrt lidí nemůže být vysvětleno omylem pilota nebo naváděcího systému, ale je prokazatelně záměrem útočníka. Na Východě se rozhořčení hovoří o cynismu amerických mladíků v letadlech. Protiamerické nálady rychle stoupají.

"Miloševiče je nutno odstranit," bubnuje západní propaganda. A pak "prorocky" dodává, že jinak po Kosovu napadne Černou Horu, Rumunko, Bulharsko, Makedonii, Maďarsko... A pak údajně to bude stát ještě více životů. Je to známý propagandistický psychologický trik: vyvolat strach, iracionální strach, který vede k touze po likvidaci toho, kdo je označen za původce tohoto strachu. Pak si teprve můžeme oddechnout. Otáže se někdo: "Proč si myslíte, že se Miloševič chystá napadnout postupně celý svět?" "Překročil někdy tento člověk se zbraněmi a dobyvačným útokem hranice území Jugoslávie?" O Miloševičovi a jeho prostředcích můžeme pochybovat, ale faktem zůstává, že hájí územní celistvost svého státu a existenční zájmy svých občanů.

Na stránkách Institutu pro ochranu kulturních památek Srbska (obsahuje fotografie památek ohrožených, poškozených nebo zničených bombami NATO) lze nalézt seznam památek, které jsou podle informací této organizace ohroženy bombardováním a popis škod, které v jeho dosavadním průběhu utrpěly ("Během posledního nesmyslného útoku ráno dne 10. dubna byla vesnice Gracanica opět bombardována. Bomby dopadají do bezprostřední blízkosti gracanického kláštera, jedné z nejvýznamnějších staveb pozdně byzantské architektury a mistrovského díla nejlepších malířů 14. století v celé byzantské říši. Gracanica existovala po staletí, až do dneška. Byla zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO... Varujeme odpovědné činitele na celém civilizovaném světě, že památka nenahraditelné umělecké hodnoty je již nyní vážným způsobem poškozena. Každý další útok bude pro gracanický klášter znamenat úplnou zkázu.").

Ruští specialisté varují před ekologickou katastrofou, kterou vyvolává systematické bombardování jugoslávského průmyslu. Tato katastrofa zasáhne nejen sousední země, ale i daleko širší území. Mimořádná katastrofa hrozí pro Evropu, bude-li zasažen jaderný průmysl.

Letecké údery stojí nyní 200 milionů denně. Nezlomí-li Miloševiče, přistoupí NATO k pozemní operaci, která bude stát denně jednu miliardu.

Severoatlantická aliance spáchala neúspěšný atentát na jugoslávského prezidenta, když se pokusila zavraždit ho i s jeho rodinou. V noci laserem přesně naváděnými střelami bombardovalo NATO ložnici v jeho rezidenci, v níž naštěstí nebyl nikdo přítomen. (Jako urážka zdravého rozumí zní vysvětlení předáků NATO, že cílem nočního útoku na prezidentovu ložnici nebylo ohrozit prezidenta, nýbrž zlikvidovat vojenské řídící ústředí - Miloševič patrně řídí armádu po nocích z postele.)

PRIŠTINA (JSR) 22. dubna (ČTK) - Jugoslávská agentura Tanjug oznámila, že letouny NATO zaútočily dnes ráno na obytnou čtvrť kosovského správního střediska Prištiny. Agentura neuvádí podrobnosti o způsobených škodách nebo obětech na životech, jen dodává, že v této čtvrti bydlí téměř výhradně Albánci. K náletu došlo krátce poté, co vzdušný poplach oznámily varovné sirény. (ko mž )

Pentagon hodlá požádat presidenta Clintona o povolání 33.000 záložníků pro posílení leteckého personálu nasazeného na akce proti Jugoslávii.

Část prostředků (řádově v miliardách) věnovaných západním společenstvím na obnovu zničené Jugoslávie má být věnována na podporu demokratického odstranění prezidenta Miloševiče.

Vybombardována byla budova jugoslávské televize, ve které bylo přítomno přes 100 lidí. NATO prohlásilo tuto akci za legální, protože prý srbská TV rozšiřovala miloševičovu propagandu. (Jestliže NATO obhajuje tuto zločinnou akci, při níž zahynulo 15 lidí, pak jsou naopak budovy západních televizí zcela legálním cílem srbských útoků, protože šíří Jugoslávii nepřátelskou propagandu? Jak by se Západu líbilo, kdyby Miloševič začal posílat komanda záškodníků, kteří by kladli bomby do budov západních sdělovacích prostředků? Je opravdu legální likvidovat technická zařízení a zabíjet jejich obsluhu, jen kvůli tomu, že šíří zprávy, které neladí s naší propagandou? Není tato akce NATO vlastně "vzornou" ukázkou totality, bolševismu a terorismu?)

Polovina obyvatelstva Čech a Moravy nesouhlasí s nálety NATO (třetina souhlasí). Je to jedna z nejnižších podpor protijugoslávské agresi v členských státech NATO. (Což nám kazí na Západě pověst.)

Američtí ekonomové soudí, že měsíc po začátku bombardování je Jugoslávie ekonomicky a hospodářsky vrácena o 100 let zpět. Tedy že by potřebovala století, aby se vrátila na ekonomickou úroveň, na jaké byla před zahájením bombardování.

Miloševič nabízí vstup vojsk OSN do Kosova. Aliance návrh zatím odmítá. Žádá jen bezpodmínečnou kapitulaci a splnění všech podmínek NATO.

16 z 19ti členů NATO si "umí představit" (rozuměj = souhlasí, plánuje) odtržení Kosova od Jugoslávie. (Jakoby nebylo jasné od samého začátku, k čemu NATO směřuje.)

V NATO se začíná mluvit o tom, že by místo vpádu pozemních vojsk aliance do Jugoslávie byla vyzbrojena "kosovská osvobozenecká armáda", které by se od NATO dostalo nejmodernějších západních zbraní a to v hojnosti. (Ví se, že tajně už USA i Německo cvičí a vyzbrojují albánské bandity z Kosova delší dobu a je jim k disposici dokonce i používání špionážních satelitů NATO. Když se však o tom začne hovořit veřejně jako o strategickém programu...?)

NATO jako mírotvorce? Strategie severoatlantického pojetí míru: nejprve vyvolat válku, a pak pomocí zbraní dosáhnout míru = "svého míru". Stále platí staré římské: "Chceš-li mír, připravuj válku." Ideu "římského míru" si USA a západoevropské společenství osvojily skvěle.

Neúspěch NATO v Jugoslávii by byl konec Severoatlantické aliance. Nemáme jinou možnost než zvítězit. - Znělo na summitu k 50. výročí trvání NATO.

Vítejte ve svobodném světě, prohlásil na adresu nových členů NATO - ČR, Polska a Maďarska - americký prezident Bill Clinton před účastníky obřadu. "Sešli jsme se, abychom uctili minulost NATO, narýsovali jeho budoucnost, potvrdili naší misi v Kosovu, kde NATO brání naše hodnoty a naší vizi svobodné, nedělitelné a mírové Evropy," řekl Clinton.

Nálety NATO bylo v Jugoslávii zničeno 180 škol, 16 nemocnic a téměř všechny mosty.

Uplynul měsíc vraždění nevinných lidí bombami a raketami Severoatlantické aliance v Jugoslávii.

Katolický arcibiskup v Sarajevu kardinál Vinko Puljič varoval NATO před srbskými nabídkami příměří. (V katolících se ozývá stará křižácká krev.) Zásahy NATO v Kosovu komentoval slovy: "Nemoc se musí léčit tak dlouho, dokud se neprojeví účinnost léků." (To vypadá na citaci ze staré osvědčené knihy "Kladivo na čarodějnice", že, pane kardinále?) "Pokud léčba nepomůže, musí se odstranit vadná část těla." (Ještě doutnají hranice svaté inkvizice...) "Každým dalším oddálením terapie hrozí větší nebezpečí, že se nemoc rozšíří." (Všechny prostředky jsou na terapii dobré, zvláště když za nás špinavou práci vykoná někdo jiný - včera to byli křižáci, dnes NATO... Tady je také jeden obrázek z historie.) (Citace zprávy s výroky kardinála Katolický týdeník č. 18, 1999, str. 5; poznámky kursivou redakce ppd)

Na summitu NATO ve Washingtonu přijala Severoatlantická aliance novou strategii. Podle precedentu útoku na Jugoslávii může NATO od nynějška zasahovat i mimo rámec dosavadního mezinárodního práva a bez souhlasu rady bezpečnosti OSN (který je sice žádoucí avšak nikoliv již nezbytný), když to uzná za vhodné a za potřebné k zajištění dodržování lidských práv. A to nejen v celém euroatlantickém prostoru, nýbrž i v jeho (blíže nespecifikovaném) okolí. Bude-li se tedy někomu mocnému v USA a západní Evropě zdát, že potřebuje někde vojensky zasáhnout, nebude již velkým problémem navléknout celou záležitost jako "mírovou akci na obranu lidských práv v zájmovém prostoru západního společenství". Není totiž nic složitého vyvolat pomocí agentů CIA kdekoliv na světě vnitřní konflikt (jako v Jugoslávii), a pak dotyčnou zemi přepadnout s odůvodněním, že v daném prostoru jsou narušovány hodnoty západního společenství a NATO tam hájí bezpečnostní zájmy svých členů (jako tomu je v případě Jugoslávie). Okolím euroatlantického prostoru, v němž se NATO chystá zasahovat a bránit hodnoty euro-americké civilizace, je totiž prakticky celý svět.

Na "dvojí metr" západního společenství poukazuje i případ okupace poloviny řeckého Kypru Turky. Aliance nezjednala nápravu - a to jsou oba státy (Turecko i Řecko) členy NATO. Severoatlantická aliance již téměř třicet let (od r. 1974 a řešení není v dohledu) není schopna vyřešit tento svůj vnitřní problém, avšak chystá se svými brutálními zásahy zjednávat spravedlnost skoro po celém světě!

"Velký bratr" z USA poté, co jeho křížová výprava NATO na Balkán nemá plánovaný úspěch, vyhlašuje nad Jugoslávií interdikt. Blokádou chce jugoslávský lid vyhladovět.

V České televizi vystoupil Richard Allen, bývalý poradce prezidenta USA, který nám dobře přiblížil americký pohled na svět. Miloševiče označil za zločince, aniž by se zmínil kdy a jakým soudem byl tento člověk uznám vinným ze zločinů. Prohlašoval: "Miloševiče je třeba odstranit - třeba tažením na Bělehrad" (přetlumočeno: nelíbí-li se nám, Američanům, nějaký národ anebo jak jeho představitelé spravují vnitřní věci daného státu, pak je nutno tyto představitele odstranit). Svůj výlev ukončil Allen slovy: "Nechceme žít vedle Miloševiče!" Obáváme se, že by se na světě našlo dosti lidí, kteří zde nechtějí žít vedle Allena.

Kvůli útoku vojsk NATO na východ přijímá Rusko novou obrannou koncepci, která je reakcí na závěry summitu Severoatlantické aliance. Západ předvádí agresivní formu demokracie a vnucování svých představ o přátelství. NATO svou akcí v Jugoslávii vyloučilo přátelství a vrátilo situaci do 60. - 70. let, kdy stály proti sobě dva vojenské bloky a soupeřily svou silou. "Je toto pokrok?" ptají se Rusové. Rusko odmítá západní formu demokracie, jak je v současnosti prezentována, nýbrž bude usilovat o demokracii založenou na vlastní kultuře, historii a tradicích.

Rusko si v rámci nové obranné koncepce vyhradilo jako první použít preventivní jaderný úder, bude-li to považovat za vhodné k předejití chystaného útoku. (Patrně je tak kvůli tomu, že v konvenčních zbraních získalo převahu NATO, které neutuchajícím tempem pokračuje ve vývoji a zdokonalování svého zbrojního arzenálu.) Dále se Rusko rozhodlo přikročit k modernizaci a vývoji svých zbraní.

Rakety a bomby NATO často míjejí cíle. Zbloudilá raketa letěla až do Bulharska. Večer dne 28. dubna byl protiradarovou raketou AGM-88 Harm zasažen dům v Gorně Banii, předměstí bulharské metropole Sofie. Mluvčí Severotlantické aliance Jamie Shea vysvětlil tento incident tím, že letoun NATO odpálil raketu "v sebeobraně", když byl zaměřován systémem jugoslávské protivzdušné obrany. Raketa pak ztratila orientaci a odletěla do Bulharska. Americká soukromá zpravodajská agentura Stratfor tento výklad okamžitě zpochybnila: "Je tady malý problém -- totiž problém dostřelu. 'Harm' má dolet 25 kilometrů. Nejbližší místo jugoslávské hranice je od Gorny Banii vzdáleno asi 45 až 50 kilometrů. Protože NATO zřejmě nezařadilo Sofii na seznam svých cílů, zjevně se za věcí skrývá víc, než Shea přiznává." Jinak řečeno: podle společnosti Stratfor byla raketa odpálena hluboko v bulharském vnitrozemí.

Rozsáhlé masové demonstrace proti NATO se dějí v Řecku. (U České republice nepublikováno.)

V Anglii demonstrují lidé proti agresi NATO a proti arogantní politice své vlády. Na letácích rozdávaných při demonstracích se píše např.: Nemůžete dobombardovat lidi ke spolupráci.

Komise pro lidská práva při OSN kritizovala obě strany jugoslávského konfliktu i NATO, které se stává jediným soudcem, co bombardovat a co nikoliv.

V. Havel v Kanadě hovořil o budoucnosti lidstva, kdy budou lidská práva nadřazena všem ostatním. (Pozn.: je tím míněno, že práva několika lidí budou nadřazena právům ostatních lidí, jak to právě zavádí NATO v Jugoslávii? Tedy, řečeno s Orwellem, že všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější?)

NATO v Jugoslávii zasáhlo autobus na mostě. Pilot prý chtěl zničit most a nevšiml si, že je na něm autobus. Zahynulo 40 lidí.

Bomby NATO zabíjejí více Albánců než Srbů, etnické čistky jsem neviděl, nemohu o nich nic říci, vím jen to, co jem viděl v TV. Jediné, co jsem v Kosovu viděl na vlastní oči, jsou důsledky bomb NATO. Bomby hloupé, ne inteligentní. Priština je v troskách, civilní budovy jsou srovnány se zemí. Také Albánci proklínají NATO. Necháme-li stranou parlament, poštu, radnici a ministerstvo vnitra, všechno ostatní jsou zničené soukromé domy. Marino Andolina, dětský lékař z Terstu, po návratu z Kosova pro italský deník Il Picolo, 15. 4. 1999.

Jiří Diensbier uvedl o útoku NATO na Jugoslávii, že nesplnil svůj účel. Dále podotkl, že ve válce jsou vyhrané i prohrané bitvy a že by si NATO mělo přiznat, že tuto bitvu prohrálo.

Jen 30 procent naší společnosti souhlasí s útoky na Jugoslávii. Většina si myslí, že by nálety již měly skončit.

Utečenecké tábory pro kosovské uprchlíky. Výrazný je zde menší podíl kosovských mužů, kteří prý z velké části odcházejí posílit teroristické útvary tzv. "Kosovské osvobozenecké armády". Dokonce i Albánci od nás i ze světa odjíždějí, aby se dali naverbovat k albánským teroristům.

Albánští gangsteři unášejí uprchlice kvůli prostituci. Kosovští Albánci, kteří přežili etnické čistky, vypalování vesnic a několikadenní pochody přes hory, čelí v albánských uprchlických táborech dalšímu nebezpečí - ženy podle britského listu The Times unášejí místní gangy a nutí je k prostituci v sousední Itálii a Řecku. "Jsme vyděšeni, opravdu vyděšeni," říká Suzanna (22), studentka němčiny v utečeneckém táboře Grize, který ve střední Albánii mezinárodní humanitární organizace postavily na místě kuřecí farmy. "Řekli nám, abychom nevycházeli z tábora, ani na procházku. Přežila jsem čistky v Prištině a čtyři dny šla přes hory, ale tohle je mnohem horší," pláče modrooká blondýna. Albánský policista Maxe Goxha, který v táboře pracuje, Suzannina slova potvrdil.

Krátce po zahájení náletů začalo NATO v Jugoslávii bombardovat i oblast Vojvodiny, která leží při hranicích s Maďarskem a žije zde významná maďarská menšina. Tamní etničtí Maďaři byli poměrně dobře situovaní a zabývali se zde převážně farmářstvím. NATO zacílilo rakety a bomby na jejich stáda, stáje a jiné zemědělské budovy. Vojenské cíle zde žádné nejsou. Cílem bombardování je připravit zdejší obyvatele o majetek, vyvolat nespokojenost s tím, že sdílí osud s bombardovanými Srby, což povede ke vznesení požadavku této menšiny na odtržení Vojvodiny od Jugoslávie a připojení k Maďarsku.

Prezident Clinton přirovnal situaci Kosovců k holocaustu za 2. světové války. Plánům na sjednocenou Evropu prý brání etnická a náboženská nenávist na Balkáně.

Italský prezident Oscar Luigi Scalfaro dnes řekl, že NATO by mělo ukočit bombardování, protože "letecké údery se zjevně vzdalují vojenským cílům a jsou směrovány na civilní cíle". Podle komentáře společnosti Stratfor se evropské členské státy NATO, zejména Itálie a Německo, snaží akci co možná nejrychleji ukončit a dostávají se do sporů se Spojenými státy. Hlavní motivací Clintonovy administrativy pro pokračování bombardování jsou podle stejného zdroje obavy z toho, že by americká veřejnost mohla nabýt dojmu, že Spojené státy tuto válku nevyhrály. Nesouhlasíme s agresí NATOv Jugoslávii

"Počínání mezinárodního společenství ve věci Kosova silně připomíná předehru válek, provázejících osamostatnění Slovinska a Chorvatska. Diplomacie Spojených států tehdy nejdříve zaujala pozici odmítání rozpadu existující Jugoslávie, rychle ale dodávala, že Jugoslávie nesmí použít síly, aby tomuto rozpadu zabránila. Tyto rozporné signály na jedné straně dávaly zelenou Bělehradu, aby vzdoroval rozpadu, na druhé straně podporovaly separatisty v tom, aby nadále realizovali své plány: výsledné zmatky a váhání v jugoslávských ozbrojených silách pak katalyzovaly dezerce důstojníků a vojáků a formování nepravidelných ozbrojených jednotek na etnickém základě. Stejný mechanismus se opakuje v případě Kosova. Mezinárodní společenství v čele se Spojenými státy oficiálně odmítá nezávislost Kosova, ale odmítá i odzbrojení separatistů, kteří se chovají stále násilničtěji, silou. Tato rozporuplná pozice navenek přijímá suverenitu Bělehradu a zároveň podporuje separatisty v provokování ozbrojených střetů, ze kterých jsou okamžitě a s vervou obviňováni Srbové." (Diana Johnstone, uznávaná americká novinářka a někdejší evropská dopisovatelka časopisu "In These Times") Nesouhlasíme s agresí NATO v Jugoslávii

54 procent naší populace je proti náletům. 29 procent pro.

Britové tvrdí, že Aliance nepotřebuje schválení jugoslávského prezidenta ke vstupu pozemních vojsk do Kosova.

60 procent lidí u nás odmítá nálety. 46 procent je spokojeno se členstvím naší vlasti v NATO.

82 procent Američanů je pro zastavení náletů na Jugoslávii.

Podle Newsweek uvažují USA o využití počítačových pirátů (hackerů) proti Jugoslávii a jejím počítačovým sítím.

Agrese na Jugoslávii neuspěla, a tak soud v Haagu alepoň obžaloval jugoslávského prezidenta z válečných zločinů a vydal na něho zatykač. (Kdo asi bude soudit ty, kteří způsobili smrt tisíců Srbů pod bombami a raketami NATO, jimiž byly prokazatelně úmyslně zasahovány civilní cíle? Kdo soudil ty, kteří jsou zodpovědni za zabité americkou armádou ve Vietnamu, Timoru, Perském zálivu...? Kdo bude soudit ty členy americké vlády, kteří podporovali a financovali vraždící polovojenské jednotky v Guatemale?)

USA chtějí Jugoslávii znemožnit šířit a získávat informace. Odříznuto má být i satelitní spojení Jugoslávie se světem.

Nálety NATO na Jugoslávii začínají být považovány za precedens, určující, v jakých případech je možno porušit suverenitu státu a zasáhnout vojenskou silou do jeho vnitřních záležitostí. 21. století bude prý vyžadovat neotálet s takovými zásahy, ale ihned zasahovat tam, kde jsou porušována "lidská práva".

Přepadení Jugoslávie je často interpretováno jako "válka hodnot" (tedy "ušlechtilé západní lidské hodnoty" versus "nelidské východní zacházení s lidmi". Filosof Erasim Kohák v pořadu ČT takovou interpretaci označil za "pouhou propagandu". Kvůli lidským hodnotám se bombarduje? Vyřešilo snad bombardování problémy v Kosovu? Naopak (podobně jako ve Vietnamu). Jeden bombardér B2 stojí více, než je rozpočet státu Albánie na celý rok. Již Hitlerovští Němci se za 2. světové války zaštiťovali údajnou obranou jakýchsi údajných hodnot.

Dále pan E. Kohák uvedl: Dokud Západní Evropa a USA nebudou ochotny odčerpávat ze svých zdrojů k důstojnějšímu přežívání ostatního světa, bude NATO muset stále bombardovat zbytek světa. USA v současnosti žijí na nejvyšší úrovni jen díky čerpání zdrojů z celého světa.

Bylo zastaveno bombardování.

Amerika prohlásila, že Jugoslávie nedostane nic z prostředků určených na obnovu toho, co NATO při bombardování zničilo, jestliže u moci zůstane prezident Miloševič.

Z Kosova utíkají Srbové. Povstalečtí Albánci z tzv. "Kosovské osvobozenecké armády" zaujímají pozice, které uvolňuje odcházející jugoslávská armáda, dříve než je obsadí pomalu se rozmísťující západní vojska.
Naše hlavní stránka s texty na okraj situace v JugosláviiKdo a proč vyvolal a podporuje válku na Balkáně?<-Skok na seznam »za dveřmi«    <-<-Skok na Homepage