Haló noviny hovoří s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem SR Jugoslávie Djoko Stojičičem

Evropa končí 20. století nejtemnější stránkou své historie

Přestože byl Djoko Stojičič, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec SR Jugoslávie v ČR doslova zahlcen návštěvami, telefony apod., ochotně mě ve své pracovně přijal a odpověděl na položené otázky.

Pane velvyslanče, u nás i v celém světě sílí veřejné protesty a demonstrace proti současné agresi paktu NATO proti vaší vlasti. Jak vnímají vaši občané tuto celosvětovou solidaritu a do jaké míry jsou o ní informováni?

Dvanáct nejrozvinutějších zemí světa přistoupilo k agresi proti jedné malé zemi. Těchto dvanáct zemí v čele se Spojenými státy americkými má skoro půl miliardy obyvatel. Statečná Jugoslávie má jenom 10 miliónů! Kromě toho agresorské země již sedm let vnucují Jugoslávii blokádu a sankce, to znamená, chtěli jí svázat ruce a pak na ni »hrdinsky« zaútočit. Agrese proti Jugoslávii začala 24. března 1999 a od té doby se odehrává v Evropě i ve světě jedna nová skutečnost. Vstoupil v platnost euroamerický fašismus a totalitarismus, začal být uskutečňován nový světový řád - nejnebezpečnější idea od počátku světa. Jugoslávie je první obětí této šílené myšlenky, podle které by měl svět ve vší své pestrosti a bohatství národních kultur ztratit svoje charakteristiky, svoji osobitost a měl by se podobat americké anticivilizaci. Svoje duchovní bohatství a historii by měl vyměnit za neosobitost a dějinnou prázdnotu. Jugoslávie nyní představuje velikou překážku pochodu na východ - pro nová dobývání a pokoření. Čeho bylo dosaženo nerozumným rozhodnutím, aby byla bombardována Jugoslávie? Celý svět viděl, jaké mu hrozí nebezpečí. Po celé Evropě se nyní odehrávají demonstrace, stejně tak i v Austrálii a v Americe. Američtí jestřábové, podněcovatelé nových válek způsobili, že americký národ představuje nyní pro všechny národy nebezpečí. Vlajky této země jsou zapalovány všude ve světě, na jejich velvyslanectví hází lidé vejce a rajčata. Dnes v celém světě musí být americká velvyslanectví hlídána. Nechť si americká intelektuální veřejnost položí otázku, proč je tomu tak a kdo za to může. Určitě by americký národ plebiscitně nehlasoval pro takovouto politiku. Válka proti Jugoslávii, kterou vede Amerika a její spojenci, se stala otázkou, která jako síto dělí lidi na celém světě. I když je ještě stále vedena bezohledná mediální válka - ve které vede bojechtivá CNN - pravdu o zločinné válce proti Jugoslávii není možné skrýt. Generace budoucích Američanů, Němců, Angličanů a Francouzů se budou stydět za tyto nejbrutálnější zločiny, které nyní páchají jejich otcové. Připravuji návrh pro moji vládu, aby ihned po ukončení války bylo zřízeno Muzeum agrese NATO paktu proti Jugoslávii. Zde bude vše o zločinech, budou sem přicházet lidé, aby na jednom místě viděli dokumenty, snímky, svědectví o zabíjení dětí, ničení škol, civilních objektů, nemocnic. Zde budou vystaveny i trosky »nesestřelitelného« amerického letadla F-117, zde budou vystaveny fotografie všech zločinců - plánovačů tohoto ničení jednoho národa. Svět se musí nad touto válkou zamyslet. Zda-li chtějí všechny národy přenechat svůj osud a dějiny jednomu národu, který neví, co je historie. Dnes je cílem Jugoslávie a zítra kterákoliv jiná země, kterou bude chtít NATO pokořit.

Předpokládáte nasazení pozemních vojsk paktu NATO v dohledné době proti Jugoslávii?

Neočekáváme příchod pozemního vojska na území Jugoslávie. To by byla totální válka. Naše armáda má za úkol chránit územní integritu naší země, jako kterákoliv jiná armáda na světě. Nesmíme zapomenout, že jugoslávská armáda má obrovskou zkušenost v obraně země. V Kosovu a Metochii jsou vysoké hory a ani pro jednoho agresora nebude lehké, aby se tam pohyboval, natož aby tam válčil.

Jak dlouho si myslíte, že se může proti tak mnohonásobné přesile vaše země bránit?

Západní agresoři mají krátkozraký a nereálný pohled na celou situaci. Jsou zamilováni do své techniky, do svého bohatství a množství vojáků. Jako špatní stratégové však zapomněli, že zaútočili na jeden historický národ s obrovskou hrdostí a důstojností, na národ, který miluje svobodu. Tento morální prvek nebrali v potaz. Byli zahanbeni v Somálsku, ve Vietnamu zažili totální porážku, ze které se americký národ nemůže už nikdy vzpamatovat. Američané se domnívají, že je svět možno pokořit přes dálkové ovládání a bojí se, aby jim nezahynul ani jeden jejich voják. Oni jako velmoc by ale měli vědět, že síla má omezené působení. Když se síla začne zneužívat, jako je tomu v případě Jugoslávie, tak vyvolá odpor ve světě, stejně jako i ztrátu prestiže. Bude zapotřebí mnoha budoucích generací, aby se odstranila hanba, kterou zažila Amerika. Pokud to bude vůbec možné.

Domníváte se, že by se mohla tato válka rozšířit na celý Balkán, popřípadě přerůst v celosvětový konflikt?

Jugoslávie nechce válku - ani na svém území, ani na cizím. Věřím ve svědomí mírumilovných národů. To jediné může zabránit válce.

Jak vypadá nejsoučasnější vývoj tohoto válečného konfliktu. Máte nějaké aktuální zprávy?

Bombardování pokračuje. Bylo zasaženo mnoho civilních cílů. Bylo zničeno bělehradské letiště, které bylo vždy civilní, bylo zničeno více než 80 základních a středních škol, několik fakult, mnoho nemocnic. Byly bombardovány tři dětské školky a jedno centrum pro srbské uprchlíky z Chorvatska. Jedni fašisté Srby vyhnali z Chorvatska a druzí je nyní bombardují v jejich chudých domovech. Zahynulo mnoho lidí, byla zastavena výroba, školy nefungují, univerzity nepracují.

Chcete něco sdělit čtenářům Haló novin?

Proti Srbům byla koncem dvacátého století spáchána genocida. Tato tragédie mého národa se týká i všech ostatních národů. Západní spojenci v čele s Amerikou znehodnotili všechny drahocenné vymoženosti morálky a civilizace a spáchali zločin proti lidskosti. Národy světa by se měly zamyslet nad touto katastrofou, nad tímto zločinem a učinit vše, aby svět ubránily před zločinci, pro které jiné národy představují pouze cíl demonstrace jejich šílené síly.

Za rozhovor poděkoval PETR BURIAN
Zpět na rozcestník „Jugoslávie“
<-Skok na seznam „za dveřmi“    <-<-Skok na Homepage