Dogmata římskokatolické církve očima pravoslaví

Podle pravoslavné literatury
z oboru srovnávací teologie a dogmatiky zpracovala
Mgr. Jana Baudišová

Předmluva
Zde je vybráno ke stručnému srovnání jen několik nejznámějších odlišností učení římskokatolické církve od nauky pravoslavné. Rozdílů v dogmatice (čili věrouce) je však mezi oběma církvemi mnohem více. Za všechny ještě připomeňme učení o nestvořených energiích Ducha Svatého (toto pravoslavné učení pojednávající o blahodati má zásadní význam na chápání smyslu a cíle duchovního života a týká se možnosti zbožštění - čili theosis - člověka); pak je tu učení o očistci, dále západní pozdně středověké učení o transubstanciaci chleba a vína při mši, což je odchylný pohled na podstatu svatých Tajin, resp. svátostí, uctívání soch atd.)

Obsah:

1. Dogma o papežském primátu

2. Filioque - učení o pocházení Svatého Ducha i z Boha Syna

3. Dogma o dědičném hříchu

4. Učení o nadbytečných zásluhách svatých a o odpustcích

5. Dogma o neposkvrněném početí Panny Marie a dogma o jejím nanebevzetí

6. Rozdíly v kánonu biblických knih. Odlišné chápání církevní tradice

7. Rozdíly v chápání a vysluhování svátostí (v pravoslavné terminologii „svatých Tajin“)

8. K výše uvedeným článkům patří též výklad pojmu "katolický", a proto je připojena krátká stať arcibiskupa Vasilije (Krivošeina): Katolicita a uspořádání církve.
NAVRCHOLU.cz