Proč zapalujeme svíčky?
Často se nás přátelé ptají, proč v pravoslavném chrámu děláme to či ono, jaký význam a jaké vysvětlení má ten který liturgický symbol, gesto anebo bohoslužebný úkon. Lidé se nás například ptají i na to, proč v chrámu zapalujeme svíčky. V následujících několika řádcích se dočteme, jak smysl a význam rozžatých svící vysvětlil svatý Jan Kronštadtský.

Svíčky a lampy rozžaté v chrámu nám připomínají duchovní světlo a oheň podle slov Páně: „Přinesl jsem světlo do světa a kdokoli věří ve mne, nebude již přebývat v temnotě.“ A dále pak: „Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, ó jak si přeji, aby se vzňal.“ A dále čteme: „Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře.“ A ještě: „Ať vaše světlo tak svítí před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali vašeho Otce, který je na nebesích.“

Nešetřete proto tajícím voskem před obrazem Božím v čase modlitby a mějte vždy na paměti, že vaše světla hoří před světlem nedostižným, před tím, který vás neustále osvětluje svým světlem. Vaše svíce je jako zápalná oběť Pánu. Ať je vaším darem Bohu z celého srdce. Ať vám připomíná, že vy sám máte být hořícím a svítícím světlem. ON je, jak nám říká svatý Jan Předchůdce, hořícím a svítícím světlem.

Nabízím světlo Pánu, aby mi seslal světlo své milosti (blahodati), duchovní světlo. Chci, aby mne vedl skrze temnotu hříchu ke světlu poznání Boha a k dobrým skutkům. Nabízím mu oheň, aby oheň milosti (blahodati) Ducha Svatého byl zapálen v mém srdci a aby v něm byl uhašen oheň neřestí. Přináším světlo, abych se sám mohl státi světlem, které bude hořet a svítit všem, kteří jsou v církvi.

Je dobré umístit svíčky před ikony, ale je ještě lepší přinést jako oběť Bohu oheň lásky k Němu a k bližnímu. Jedno má doprovázet druhé. Když však zapalujete svíčky před obrazy a nemáte lásku k Bohu a k bližním ve svém srdci, když jste chamtivý, když nežijete v míru s ostatními - pak je vaše oběť Bohu zbytečná.

(bno)


Zpět na rozcestník „Liturgický život Církve“<-<- Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz