Reakce místních pravoslavných církví ve světě
i představitelů nepravoslavných církví na bombardování Jugoslávie

(Výběr)

25. března vyhlásil posvátný synod Srbské pravoslavné církve, že "v situaci hoře a neštěstí, které jsou působeny... vlasti bombami NATO, obracíme se k představitelům všech států světa s výzvou učinit kroky pro ukončení bombardování a nalezení spravedlivého řešení k východu ze současné krize cestou dialogu". Srbská církev se taktéž obrátila k vojenským a občanským představitelům Srbska a Jugoslávie s výzvou učinit vše, co je možné, pro nastolení míru.

V tentýž den vyjádřili pravoslavní biskupové v Německu obavy, že vojenské akce mohou vést k válce v Srbsku, která bude mít nepředpověditelné následky pro obyvatele tohoto regionu a způsobí ohromné škody obyvatelstvu. Prohlášení bylo podepsáno představiteli konstantinopolské, antiochijské, ruské, srbské, bulharské a rumunské pravoslavné církve.

Jak hodnotí přepadení Jugoslávie vojsky NATO křesťané ve světě?

26. března se generální tajemník Světové rady církví Konrad Raizer, generální tajemník Konference evropských církví Keith Klements a generální tajemník Světové luteránské federace Ismail Noko obrátili se společným dopisem ke generálnímu tajemníku OSN Kofi Annanu, vyjadřujíce "své hluboké znepokojení v souvislosti s vojenskou intervencí NATO ve Federativní republice Jugoslávie" a "akty vojenského násilí" v této části světa. Vedoucí největších spojených křesťanských církví konstatovali, že "intervence NATO... vypovídá o neschopnosti mezinárodního společenství dojít k přesvědčivému řešení cestou rozhovorů". V dopise je podtrženo, že "každý den bombardování oddaluje řešení a zvyšuje riziko, že se konflikt stane náboženským. Také se tím zvyšuje nebezpečí nového rozdělení v Evropě". Solidárně s výzvou představitele Srbské pravoslavné církve patriarchy Pavleho z 25. března vyzývajícím vlády všech zemí světa k činům, které by vedly k ukončení bombardování a k nalezení spravedlivého řešení současné krize cestou rozhovorů, vyzývají autoři dopisu "k okamžitému moratoriu na vojenskou intervenci NATO" k obnovení procesu politického vyřešení kosovského problému "pod patronací OSN".

27. března se papež a patriarcha alexandrijský a celé Afriky Petr VII. "obrátil s plamennou výzvou ke všem vůdcům NATO, aby neprodleně ukončili bombardování srbské země a nelezli nutné řešení politických problému tohoto regionu". V prohlášení duchovního představitele pravoslavných křesťanů afrického kontinentu se praví: "Chystáme se uvítat rok 2000 válkami, proléváním lidské krve, vražděním nevinných dětí, žen a bezbranných lidí? Ať skončí vraždění Ábela!... Blíží se svátek Svaté Paschy. Nesvěťme svátek ukřižování Krista ukřižováním Srbů. Nepochovávejme přečisté tělo Kristovo pohřbíváním pravoslavného lidu. Neoslavujme slavné Vzkříšení Kristovo slzami a oplakáváním zmařených životů takového množství lidí." (O návštěvě papeže Petra v Rusku je zpráva s fotografií zde.)

28. března arcibiskup Spiridon, představitel Arcibiskupství Konstantinopolského patriarchátu v Americe poslal osobní dopis prezidentu Clintonovi s výzvou ukončit vojenské operace v Jugoslávii zvláště nyní ve svaté dny Strastného (pašiového) týdne (který připadá v letošním roce na západní velikonoce a židovský svátek Pesah a muslimský duchovní svátek). Současně byl poslán zvláštní list prezidentu Jugoslávie s výzvou "vytvořit podmínky pro návrat k rozhovorům". Ve zvláštním prohlášení uvedl arcibiskup Spiridon: "Jako pravoslavní křesťané nemůžeme neodsuzovat používání síly pro dosažení politických cílů. Musíme použít všechnu sílu a modlit se, aby na místo zbraní jako přesvědčovacího prostředku co možná nejdříve přišly politické prostředky..."

29. března se patriarcha konstantinopolský Bartoloměj obrátil s výzvou k "představitelům celého světa, vojevůdcům i ozbrojeným silám v celém světě ukončit boj neprodleně a navždy". Prosí je, aby "se dobrali ke vzájemnému pochopení a přistoupili k oboustranným ústupkům pro mírové uspořádání regionálních, mezinárodních a celosvětových sporů, aby se děly pokoj Boží a milosrdenství".

V tentýž den posvátný synod Řecké pravoslavné církve učinil speciální prohlášení, vyzývající "rázně odsoudit tragickou událost bombardování" Srbska. Těm však, "kdo kvůli ospravedlnění přepadení poukazují na morální principy křesťanství", posvátný synod Řecké pravoslavné církve připomenul Spasitelovo pokárání falešníkovi: "Pokrytče, vyjmi nejprve břevno ze svého oka, a pak uvidíš, jak vyjmout třísku s oka bratra svého" (Mat 7,5). V prohlášení Řecké církve je vyjádřena podpora vládě Řecka "v jejím pevném odhodlání odmítnout jakékoliv přímé či nepřímé zavlečení země přes NATO do vojenských operací na území Kosova".

V tuto dobu prohlásil posvátný synod Pravoslavné autokefální církve v Albánii: "Celým srdcem sdílíme bolest trpících nespravedlností a násilím v důsledku krize v Kosovu. Nelze pronášet krásná slova nebo snadno vydávat deklarace v této nanejvýš těžké době. Avšak každý den se modlíme "za ty, kdo nás nenávidí, i za ty, kteří nás milují," a pokorně se modlíme za to, aby Bůh pravdy a lásky učinil zázrak a v naší neklidné oblasti nastolil mír a spravedlnost. Poskytli jsme již mnoho pomoci a budeme pokračovat v práci, jak jen budeme moci, abychom ulehčili úděl běženců z oblasti konfliktu, kteří nalézají útočiště v Albánii".

1. dubna vydala Světová rada církví velikonoční poselství v souvislosti se situací v Jugoslávii. V něm se mj. praví: "...cítíme duševní utrpení, protože přiznáváme, že jsme se nemohli vzdát zbraní ve chvíli pochybností a strachu. Kosovo - to je jen jeden z mnoha konfliktů v současném světě, kde lidé zdvihají zbraně druh na druha kvůli strachu, nenávisti, hladu nebo beznaději. Mnohé z těchto válek jsou skryty před ostatním světem, a některý z nich jsou ještě strašnější než to, co se děje na Balkáně..." Zajímavý je rozdíl mezi postoji křesťanů ve světě a nepravoslavných křesťanů u nás.
Stránka s texty na okraj situace v Jugoslávii

<-Skok na seznam »za dveřmi«    <-<-Skok na Homepage