Smlouva o jediném státu

Jedná se o tzv. Schengenskou dohodu ze 14. 6. 1985 na počátku uzavřenou jen mezi Německem, Belgií, Francií, Lucemburskem a Holandskem o "jedné zemi bez hranic".

V současné době jsou již téměř všechny evropské státy účastny v této smlouvě mimo Anglie, Irska a zemí východní Evropy (pozn. Polsko je také členem).

Být účastníkem dohody se zdá být dobré, neboť vzniká společný informační systém a dále se připravuje elektronická osobní karta nového typu. Toto vše by podle tvrzení tvůrců mělo napomoci k větší bezpečnosti Evropy před zločinností, prodejem drog atd.

Brzy však bude možné nakupovat, prodávat, navštívit lékaře a veškeré služby platit pouze prostřednictvím této karty, jejíž kódové číslo má být "666".

(Původně se počítalo s tím, že od roku 2005 by měly přestat existovat peníze (na hotovosti). Tento plán se však - jak vidno - nepodařilo zatím uskutečnit.)

Skrze elektronickou kartu, která bude napojena na počítač, vznikne "spis" (osobní záznamy), v kterém bude zaznamenána jakákoli činnost jejího majitele. Otázkou zůstává, kdo bude oním člověkem u monitoru centrálního počítače, který bude bdít nad bezpečností a životem těch, kteří přijmou tuto elektronickou kartu? My, pravoslavní křesťané, jsme přesvědčeni, že právě tohoto zneužije Antikrist.

Vše se pomalu připravuje. Každý výrobek má své kódové číslo, dokonce i domácí zvířata mají své elektronické čipy, skrze které je možno je najít, když se zatoulají.

Tak nakonec vznikne jeden policejní stát, kde nad bezpečností budou bdít počítače. To bude nový zákon a největší zotročení lidstva. Dojde k vyhlášení všeobecného míru a zrušení zbraní, které si ponechají pouze přívrženci Antikrista, jenž se v této době zjeví jako největší lidumil a bude konat cosi jako zázraky.

Zpočátku lidé nepochopí tento klam a nechají si implantovat na své ruce a čela elektronickou kartu v podobě malého čipu s kódovým číslem "šelmy" a spolu s přijetím "čísla" se rychle změní jejich myšlení. Svatí otcové říkají, že ztratí schopnost činit pokání (tím se stanou duchovně mrtvými).

Člověk bude připraven o to nejcennější – vnitřní svobodu. Ztratí své jméno a stane se kódovým číslem ...

Podle řeckých materiálů
Zpět na rozcestník »Znamení doby«

NAVRCHOLU.cz