O škole psychoenergetiky Dr. A. D. K.

Již několik let nepouští duchovní otec naší farnosti ke svatému příjímání žáky z této školy (i když jsou formálně pravoslavnými křesťany). Podle mne jedná správně a následuji a podporuji jej v tomto konání. Různé zvěsti o činnosti paní A. D. K. se nesou po celé moravské církvi, ale nikdo neví nic určitého. Protože se její škola přestěhovala z okraje města Z. do farnosti J., začal jsem se (jako zdejší duchovní správce) o záležitost zajímat intenzivněji a došel jsem k závěru, že je zapotřebí informovat o této sektě celou místní pravoslavnou Církev. Bývalí žáci jmenované doktorky vydali závažná svědectví a jsou ochotni se za svá tvrzení postavit.

Z oficiálních propagačních materiálů: Dr. A. D. K. pořádá školu psychoenergetiky v cyklu 10 lekcí a praktických cvičení zaměřených na: rozvoj mimosmyslových schopností, energobioinformatiku, astrologii, parapsychologii, fyziognomii, numerologii, chiromantii, transcendentní meditaci gi. V nabídce je dále spojení se svatými a hierarchií vesmíru, uzdravování na dálku i telefonicky, výuka ve věcech zákona převtělování a zákona karmy, vliv planet na osud člověka, proroctví, intimní vztahy a astrologie, jasnovidectví, telepatie, telekinese, levitace, určení smrti a prodloužení života, význam čísel, číslic, historické údaje, Kabala... A abych nezapomněl, je vyučováno i náboženství.

Vybral jsem ta "nejzajímavější" témata, protože nabídka je na deseti stranách A4. To ovšem není pro moderního člověka nic otřesného, právě naopak. Alternativní medicína je dnes vyhledávaná a proto Dr. A. D. K. nemá o žáky nouzi - a to o žáky platící. Cena kurzu před cca deseti lety byla pět tisíc korun. Některé úkony jsou placeny zvlášť, například: lotosový květ s A. D. K.: přibližně 500 Kč, osobní karma: kolem 7000 Kč, karma rodinná: 20.000 Kč, za hodinu osobní konzultace s A. D. K. zaplatí žáci neuvěřitelných cca 20.000 Kč.

Žáci, kteří zůstávají dlouhodobými členy společenstva (pravděpodobně platí měsíční paušály), jsou přivedeni Dr. A. D. K. k víře v Boha a Ježíše Krista a k Pravoslaví (paní doktorka je vyzve, aby se dali od pravoslavné církve pokřtít). Po křtu a nebo sjednocení s pravoslavnou Církví se zapojí do aktivního života v Církvi. Když jsou z nich křesťané, jsou všichni bez výjimky znovu "překřtěni a pomazáni" od Dr. A. D. K. Ta je pak vychovává ve víře, že Církev je zastaralá a ona je tou moderní Církví. Často se ve škole scházejí na modlitbách, které paní A. D. K. osobně vede - modlitby jsou dle svědectví k různým, neurčitým "Božstvům". Dokonce žádala našeho duchovního otce, zda by jí nesehnal žehnací kříž (pochopitelně odmítl)! Na těchto seancích se všichni posadí do lotosového květu a soustředí se a očišťují různé osoby "od hříchu". Takto "očišťovali" kněze, biskupy včetně metropolity, svatá místa a i samotnou Církev! Uprostřed domu, ve kterém se scházeli, byla vyhloubena veliká jáma, která měla sloužit k očišťování světa, a snad k asketickým samotkám jednotlivců.

Dnes zde jsou již vychováni instruktoři, kteří vedou školu i za nepřítomnosti Dr. A. D. K. Na seance se údajně oblékají do specielních "kněžských" rouch. Paní A. D. K. se nyní věnuje vedení nově založené školy v Ostravě. Používá stejné praktiky. Snaží se spolupracovat s klérem a vodit do kostela lidi, které zde nechá pokřtít, aby je pak z Pravoslaví vytrhla.

Proč jsou ale žáci nejdříve pokřtěni Církví a teprve potom překřtěni paní A. D. K.? Proč je nepokřtí hned sama? Vysvětlení je jen jedno. Společenství se považuje za nadcírkevní, za výše postavené a za vyvolené. Povýšení se nad Církev je ale povýšením se nad Tělo Kristovo, tedy vyvýšením se nad Krista, nad Boha. Původ této myšlenky je u padlého anděla (satana), a je starší než viditelný svět! Možná je to i neúmyslné, ale při tom dokonalé, neboť žáci, kteří se chtějí z tohoto společenství vytrhnout a žádají Církev o pomoc, se už nemohou očistit skrze tajinu křtu, ale zbývá jen a pouze opravdové, těžké, usilovné pokání. Vím, o čem mluvím, protože služba svaté Tajiny pomazání nemocných u jedné z takto se navrátivších osob se mi v průběhu obřadu stala opravdovým exorcismem - po pomazání svatým olejem na tvářích se začala dávit, po dokončení pomazání se svalila na zem, sliny u úst a dávení trvalo až do ukončení modliteb.

Lidé, kteří se od A. D. K. navracejí k církvi, popisují šílené sny, těžké bolesti v oblasti kostrče, kudy "přijímali energii", a někteří dokonce skončili v psychiatrické léčebně. V zásadě se všichni shodují v tom, že je těžké se dostat z vlivu energetického působení Dr. A. D. K.!

Systém bioenergetického působení je velice nebezpečný zvláště v tom, že je potřeba odněkud nabrat energii, kterou se pak působí. Tato energie se bere ze stromů, jenže co když je ten strom nemocný, nebo ze země, avšak co když je tam zóna, hrob, nebo odpadová jímka, ale nejčastěji se bere prostě z prostoru nad námi, snaha je o energii kosmickou (je to práce s představou - iluze). Takový člověk není nikdy s opravdovou jistotou schopen rozpoznat, zda se jedná o energie kladné či záporné. A i zde platí fyzikální zákony, že když někde vezmu, tak to tam musí chybět! Co když v blízkosti leží stará nemocná paní a někdo jí začne odebírat poslední zbytky sil? Ať berou odkudkoliv, nikdy to není dobro, protože jenom Bůh je dobrý! Při takovéto práci s neurčitými energiemi, které do sebe tyto osoby nasávají, si nenávratně poškozují organismus. Pravoslavní křesťané otvírají v modlitbách a ve sv. příjímání jenom Bohu, kdežto oni se otevírají kdejaké nečistotě v okolí, a třeba i podsouvaným energiím paní doktorky a nebo i samotným démonům.

Proto vás všechny prosím, vyhněte se všem systémům energetické jógy, psychotroniky, telekinese a jiným ohavnostem - nikdy nevíte s čím pracujete - nevíte, co vlastně doopravdy činíte!!! Zůstaňme věrni dobrému Bohu, protože jenom v Hospodinu Bohu lze konat dobro. Nedejme se oklamat věčným lhářem a vrahem lidí, ďáblem, který zlo vydává za dobro. Pokud bych měl zhodnotit činnost školy vedené A. D. K., nezbývá než konstatovat, že se jedná o systémy prastaré černé magie a čarodějnictví.


Jer. Lukáš Nešpor
farnost v J.
Zpět na rozcestník »Znamení doby«

NAVRCHOLU.cz