Pentagon: radikální klimatické změny
zničí civilizaci už do 20 let

Tajná zpráva amerického Pentagonu varovala, že podnebné změny, k nimž má dojít během nadcházejících dvaceti let, by mohly vést ke globální katastrofě, v níž by přišly o život miliony lidí ve válkách a při přírodních katastrofách.

Tajná zpráva, kterou potlačili šéfové amerického ministerstva obrany, kterou však získal týdeník Observer, varuje, že se čelná evropská města octnou pod vodou v důsledku zvyšujících se hladin moří a Británie bude mít už do roku 2020 "sibiřské" klima. Po světě bude docházet k jaderným válkám, k obrovskému suchu, k hladomorům a k rozsáhlým nepokojům.

Dokument předpovídá, že se v důsledku náhlých podnebných změn zřejmě dostane Země až na pokraj anarchie, protože jednotlivé státy začnou bránit mizející zásoby potravin, vody a energie jadernými zbraněmi. Tato hrozba globální stabilitě je daleko vážnější než hrozba terorismu, konstatuje zpráva.

Katastrofy a konflikty budou charakteristickými rysy života, uzavírá analýza Pentagonu. "Znovu bude válka definovat lidský život."

Zprávu objednal vlivný pentagonský poradce pro obranu Andrew Marshall, který velmi silně ovlivňuje americké vojenské myšlení už více než třicet let. Právě Marshall byl motorem nedávné podrobné analýzy, která vedla k restrukturalizaci americké armády pod vedením Donalda Rumsfelda.

Otázka podnebných změn by se měla stát americkým bezpečnostním zájmem, konstatují autoři Peter Schwartz, poradce CIA a bývalý šéf plánování v podniku Royal Dutch/Shell Group a Doug Randall z kalifornské Global Business Network.

"Bezprostřední scénář katastrofálních podnebných změn je realistický a byl by takovou výzvou národní bezpečnosti Spojených států, že by se tím [USA] měly okamžitě začít zabývat," uzavírá zpráva. Už příští rok má způsobit stoupnutí hladin moří vážné problémy pro miliony lidí.

Nedávno navštívila Bílý dům skupina čelných britských vědců a vyjádřila tam své obavy z globálního oteplování, ve snaze přimět USA, aby začaly tento problém brát vážně. Američtí činitelé reagovali nesmírně iritovaně na stížnosti, že jsou americké veřejné postoje v této věci nepružné a zastaralé.

Podle jednoho zdroje si dokonce prý Bílý dům písemně stěžoval v Downing Streeet na profesora sira Davida Kinga, hlavního vědeckého poradce Tonyho Blaira, který označil postoje prezidenta George Bushe v této věci jako neobhajitelné.

Podle Randalla a Schwartze už nyní žije na Zemi více obvyvatel, než kolik jich planeta je schopna podporovat. Kolem roku 2020 bude už nesmírně obtížné zvládat "katastrofální" nedostatek vody a energie, a na Zemi se proto budou o energii vést války. Vědci varují, že před 8200 lety přivodily podnebné změny rozsáhlé selhání úrody, hladomor, nemoci a masovou migraci obyvatelstva. To všechno by se brzo mohlo opakovat.

Randall sdělil Observeru, že hrozí, že potenciální dopady rychlých podnebných změn vyvolají globální chaos. Dodal, že je pravděpodobně už příliš pozdě na to, aby bylo možno zabránit katastrofě. "Nevíme přesně, kde se v tomto procesu nacházíme. Ten proces může začít zítra a my se to nemusíme dovědět ještě pět let."

Následky podnebných změn jsou pro některé země neuvěřitelné. Zdá se zjevné, že by bylo velmi rozumné omezit užívání fosilních paliv."

Předpovědi analýzy Pentagonu jsou tak dramatické, konstatoval Watson, že pravděpodobně vážně ovlivní americké prezidentské volby. Demokratický kandidát John Kerry ví, že jsou hrozící podnebné změny vážným problémem. Vědci, kteří jsou v deziluzi v důsledku protiekologického Bushova postoje, hrozí, že zajistí, aby Kerry v prezidentské kampani využil tuto tajnou zprávu Pentagonu.

Andrew Marshall, 82, je v Pentagonu legendární postavou. Jeho autorita zřejmě silně napomůže Kerrymu při argumentaci o ekologických otázkách.

Symons konstatoval, že potlačení této zprávy je dalším příkladem toho, že se Bílý dům snaží utajovat důkazy o podnebných změnách. Bílý dům to podle Symonse dělá proto, aby se zavděčil americkým energetickým a ropným společnostem.

Zdroj http://www.blisty.cz/2004/2/23/art17086.html
Podrobnosti klimatických změn

Jak se podle potlačené zprávy Pentagonu
v nadcházejících 20 letech změní svět

Výběr z článku Britských listů

Zpráva argumentuje, že vylíčený scénář sice "není nejpravděpodobnější, ale je realistický". Vybíráme z ní hlavní argumentaci:

Autoři zprávy dělali pohovory s čelnými vědci, zabývajícími se podnebnými změnami, provedli dodatečný výzkum a prověřili několik verzí tohoto scénáře se zmíněnými experty. Vědci s touto argumentací souhlasí, avšak poukazují na to, že tento scénář je extremní ve dvou základních věcech. Zaprvé, argumentují, že ke změnám, které autoři líčí, pravděpodobně dojde jen v několika oblastech, nikoliv globálně po celém světě. Zadruhé, upozorňují, že rozsah změn může být podstatně menší.

Jde však o scénář, který i když není nejpravděpodobnější, je realistický a zpochybnil by bezpečnostní politiku USA takovým způsobem, že by měl být vzat v úvahu.

Dosud lidé předpokládali, že podnebné změny budou postupné. Nejnovější výzkum však ukazuje, že existuje možnost, že toto postupné globální oteplování by mohlo vést k relativně náhlému zpomalení teplých mořských proudů, jako je Golfský proud. To by vedlo k drsnějším zimám, k výrazně snížené vlhkosti půdy a silnějším větrům v určitých regionech, které v současnosti produkují podstatnou část zemědělské výroby světa. Pokud by se na to svět nepřipravil, mohlo by to vést k podstatnému poklesu schopnosti Země uživit nynější počet lidí.

Výzkum dokazuje, že jakmile teplota stoupne nad určitý práh, záporné podnebné podmínky vznikají relativně rychle. V některých regionech by mohlo dojít k poklesu teploty o 5 - 10 stupňů Fahrenheita (3 - 6 stupňů Celsia) už za pouhých deset let. Z paleoklimatických důkazů vyplývá, že takové změny mohou trvat až sto let, což se stalo, když přestal téci Golfský proud před 8200 lety, anebo, v extremním případě, až 1000 let, což se stalo před 12 700 lety.

Vzhledem k tomu, že dnes žije více než 400 milionů lidí v sušších, subtropických a často přelidněných a hospodářsky chudých oblastech, podnebné změny by znamenaly vážné riziko politické, hospodářské a sociální stabilitě. Pro některé země by byla nevyhnutelná masová migrace do bohatých zemí, jako jsou Spojené státy.

Scénář blízkých podnebných změn v této zprávě je modelován na podnebných změnách, které trvaly sto let a začaly před 8200 lety. Bezprostředně po delším období oteplování, což je fáze, v níž jsme, jak se zdá, dnes, došlo k rychlému ochlazení. Je zaznamenáno, že tehdy poklesla průměrná teplota v Grónsku přibližně o 5 stupňů Fahrenheita (asi o 3 stupně Celsia) a pravděpodobně i po celé oblasti severního Atlantiku. Došlo k velmi studeným zimám v Evropě, ledovce se rozšířily, řeky zamrzly a zemědělské oblasti bylo obtížnější obdělávat. Z vědeckých důkazů vyplývá, že ochlazení bylo zřejmě způsobeno kolapsem Golfského proudu po období postupného oteplování.

Za posledních 730 000 let došlo k takovému náhlému ochlazení až osmkrát a je pravděpodobné, že právě kolaps Golfského proudu by k tomu mohl vést i nyní.

Před 12 700 lety došlo - také v důsledku kolapsu teplých mořských proudů - k výraznějšímu ochlazení, o 27 stupňů Fahrenheita (15 stupňů Celsia) v Grónsku a k podstatným podnebným změnám po celém severoatlantickém regionu, které trvaly 1300 let. Došlo k tomu během ochlazování o cca 3 stupně Celsia každých deset let a pak studené, suché počasí trvalo 1000 let. Ledovce se vyskytovaly až u pobřeží Portugalska. Dnes, na hustě obydleném světě, by takové podnebné změny byly katastrofální.

Začátkem 14. století zažil severoatlantický region ochlazení, které trvalo do poloviny 19. století. Nazývá se "malou dobou ledovou". Mohlo ji způsobit oslabení teplých mořských proudů, ale také snížená sluneční činnost či sopečné erupce. Mělo to na Evropu hluboký zemědělský, ekonomický a politický dopad. Je moudré se na takovéto změny připravit.

Proběhlo právě století, během něhož došlo k nejrychlejšímu oteplování, jaké kdy zažila moderní civilizace.

Autoři předpovídají, že ke kolapsu Golfského proudu začne docházet od roku 2010. To způsobí v Evropě a v severní Americe rychlé podnebné změny. Severoatlantické oceány budou v důsledku dlouhodobého oteplování napájeny vodou ze severních ledovců v Grónsku. Dojde k podstatnému ochlazení Evropy a k podstatnému snížení deštových srážek. Počítačové modely nedokáží přesně předpovědět, zda bude důsledkem podnebných změn všeobecné ochlazení nebo sucho.

Dopad sucha by byl daleko vážnější než podnebné ochlazení. Jezera by vyschla, průtok řek by se snížil a vznikl by obrovský nedostatek pitné vody. Obrovská sucha by začala v severní Evropě od roku 2010 a trvala by po celé desetiletí. V Evropě by bylo sucho, zima a větrno. Podnebí by připomínalo dnešní podnebí na Sibiři.

Pro Evropu zpráva předpovídá toto:

Spojené státy a Austrálie se nejpravděpodobněji promění v nedobytné pevnosti, protože mají zdroje k tomu, aby si zachovaly soběstačnost. Spojené státy asi přežijí tyto podnebné změny bez katastrofálních ztrát. Budou posíleny hranice, aby se do USA nedostali hladovějící imigranti z Karibské oblasti, z Mexika a z Jižní Ameriky. Užívání jaderných zbraní je velmi pravděpodobné.

Mohlo by se to skutečně stát?

Vědci z nejprestižnějších světových ústavů objevují za posledních deset let nové důkazy, z nichž vyplývá, že je pravděpodobnost vážných a rychlých podnebných změn vyšší, než na co je většina vědecké komunity a politiků připravena.

Spojené státy by měly zlepšit prognostické modely pro předpovídání podnebných změn. Je nutno získat větší znalosti ohledně vztahu mezi mořskými proudy a podnebnými změnami.

Je nutno připravit strategie pro přežití, aby se zajistily dostatečné zásoby potravin a vody a bezpečnost státu.

Je pravděpodobné, že do deseti let budou důkazy o rychlých podnebných změnách jasné a spolehlivé. Chaos a konflikt budou charakteristickými znaky života.

Kompletní zatajená zpráva Pentagonu o náhlých podnebných změnách je v angličtině zde: http://www.greenpeace.org/multimedia/download/1/416563/0/pentagon-on-climate-change.pdf
Zdroj: http://www.blisty.cz/2004/2/26/art17106.html
24.2.2004
Zpět na rozcestník »Znamení doby«

NAVRCHOLU.cz