Pro koho pracuje česká diplomacie v Bulharsku?

KATOLICKÝ TÝDENÍK přinesl ve svém 43. čísle ze 24. října 1999 zprávu o činnosti salesiánské mise v Bulharsku s názvem MISE MISIE BULHARSKO.

Článek usiluje vzbudit dojem, že posláním činnosti salesiánské skupiny je výchova mládeže ke zodpovědnosti. Mimoděk však prozrazuje, že na doporučení českého vyslance v Bulharsku "misionáři" přijali pravoslavnou liturgii, a to patrně hned po příchodu asi před pěti lety.

Je nasnadě, že pro "výchovné působení na atheisovanou mládež" by byla daleko účinnější římskokatolická bohoslužba v současné bulharštině; církevně slovanská cyrilometodějská bohoslužba osloví výlučně jen věřícího Bulhara, který je si vědom toho, že celá entita Bulharska a jedenáct století dějin národa se jednoznačně odvíjí z cyrilometodějské liturgie, nezvratného znaku Pravoslaví. Že salesiáni slouží PRAVOSLAVNOU bohoslužbu neprávem, že jsou schopni dát jen strhující hudební umělecké dílo, jakousi skvostnou schránu, jejíž obsah schází, protože hloubku pravoslavné duchovnosti nedokáže západní křesťanství postihnout, to má pozornosti návštěvníka bohoslužby u salesiánů uniknout. Použití klamné římskokatolické taktiky, osvědčené už čtyřmi stoletími uniatským diktátem (Brest), samotnými salesiány nepřekvapuje. Účel jim i teď světí prostředky. Lež v motivaci poslání jejich skupiny v Bulharsku, krádež duchovního majetku pravoslavné církve je posvěcena předpokládaným cílem: Podřízením bulharského lidu Vatikánu. Že však k podlému postupu salesiánů radil sám zástupce státu-vyslanec, nutně vzbuzuje podiv: Vyslanec může být členem KDU-ČSL nebo jejím sympatisantem, ale ve funkci vyslance by měl jednat ke prospěchu státu, kde je akreditován a nikoli v zájmu státu třetího a ke škodě státu, v němž působí.
Zpět na rozcestník „Srovnávací bohosloví, sektologie, ekumenismus“<-Skok na seznam „za dveřmi“    <-<-Skok na Homepage