EKUMENISMUS?

Informační bulletin České biblické společnosti referuje ve svém prvním letošním čísle o prvním zájezdu do Svaté země, uskutečněném letecky součinností německé cestovní kanceláře Biblische Reisen a izraelské letecké společnosti ElS Al. v polovině ledna. Se souhlasem autora, br. Jana Schwarze, faráře CČSH je v bulletinu otištěn článek s názvem TALITHA KUMI. Biblická slova svatého Markova evangelia (5, 41) jsou oficiálním názvem dívčí školy zřízené víc než před sto lety německým lutherským misionářem a navštěvované dnes osmi sty žáky. Překvapivé je spektrum církevní příslušnosti studentů: 61%, tedy 488 duší se hlásí (zřejmě při nástupu do školy) k řecké pravoslavné církvi, 4% (32 žáci) se přiklání k luterskému vyznání a 18% (144 dětí) jsou muslimové. Náboženská výuka probíhá tak, že se první rok žáci seznamují s biblickými příběhy a druhý rok je farář vzdělává ve víře luterské, římskokatolické, islámu a judaismu.

Pravoslavného čtenáře nutně překvapí, že pro nadpoloviční většinu pravoslavných dětí není náboženská výuka v "dědovské víře" vůbec umožněna, zatímco dvaatřicet luterských studentíků a studentek dostává výuku ve víře, která do jejich země přišla zároveň se vznikem jejich školy. V Škole se zřejmě důsledně uznává dávná zásada "cuius regio..." – čí je země (v našem případě budova), toho je i náboženství. Vždyť sám řiditel školy Moris Yunan o sobě říká: "Já jsem nyní v luterské církvi," a dále: "V naší rodině nikdy nebyli muslimové… naše rodina patří k těm, kteří zůstali tajnými křesťany". To znamená: Narodil se pravoslavným rodičům a byl pravoslavně pokřtěn. A nepochybně půl tisíce frekventantů školy vytvoří – až dospějí příslušného věku – půl tisíce rodin vyznávajících víru cizí tamnímu prostředí a protichůdnou tradici celé řady generací pravoslavných předků.

Proč asi naši západokřesťanští bratři v odloučení tak nepokrytě diskriminují právě svaté Pravoslaví? Kde zůstaly zásady ekumenismu???
Zpět na rozcestník „Srovnávací bohosloví, sektologie, ekumenismus“<-Skok na seznam „za dveřmi“    <-<-Skok na Homepage