Světci se
za nás modlí

sv. Jan Kronstadtsky
Sv. Jan Kronštadtský (kliknutím na ikonku si ji zobrazíte ve větší velikosti)

Modlí se
za nás svatí,
které vzýváme?
— Ano, modlí se!

Když se já, hříšný člověk, chladný člověk, častěji zlý a nepřejícný člověk modlím za druhé, ať už mne o to žádali nebo nežádali, abych se za ně modlil, a když při té modlitbě nepochybuji a nenudí mne trpělivě probírat a připomínat si jména na modlitbě, byť to někdy dělám i nepříliš srdečně, cožpak se ti svatí Boží lidé –- ta světla a ohně hořící, planoucí v Bohu a před Bohem, ti lidé plní lásky ke svým pozemským spolubratřím, cožpak právě oni se nemodlí za nás, když my s vírou podle svých sil, s nadějí a láskou vzýváme je?

Modlí se i oni, rychlí pomocníci a modlitebníci za duše naše, jak nás ujišťuje Bohem prozářená naše Matka svatá Církev.

Nuže, modli se bez pochyb ke svatým Božím lidem i ty. I ty pros o jejich přímluvy před Bohem. V Duchu Svatém oni tě slyší, jen se ty modli Duchem Svatým a modli se z celé duše, neboť když se modlíš upřímně, tu dýchá k tobě Duch Svatý, který je Duchem pravdy a upřímnosti, který je naše Pravda a upřímnost. Duch Svatý v nás a ve svatých lidech je jeden a týž. Svatí jsou svatými z Ducha Svatého, jenž je posvěcuje a jenž v nich věčně žije.

Svatý Jan Kronštadtský († 1909)
Vybráno z knihy: „Můj život v Kristu
neboli minuty duchovní střízlivosti a zření,
zbožného citu, duševní nápravy a pokoje v Kristu“
Zpět na rozcestník »Pravoslavná spiritualita«<-Skok na seznam »za dveřmi«    <-<-Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz