Ikona sv. Efrema
Ikona sv. Efréma Syrského (kliknutím na ikonku si ji zobrazíte ve větší velikosti)

Pochvala půstu od sv. Efréma Syrského

Zamiluj si nádherný půst – čin hodný cti a příjemný Bohu. Půst je vůz, který vynáší na nebe; půst rodí proroky, činí moudřejšími zákonodárce; půst je dobrá ochrana pro duši, spolehlivý společník těla; půst je zbraň pro statečné; škola pro askety; půst odráží pokušení; posvěcuje zápas dobroty a ctnosti; je přítelem střízlivosti a příčinou nevinnosti; půst je mužnost v boji, půst hasí sílu ohně,půst zavírá ústa lvů; půst vynáší modlitbu na nebe; půst je matkou zdraví; půst je rádcem mladosti a o okrasou starců, dobrý spolucestující pro poutníky; postníci mají čestné tělo a drahocennou duši; půst uspokojil Lazara v lůně Abrahamově.

Proto i my si zamilujme půst, aby nás Abrahamova náruč přijala. Vzdalujme se od rozkoší, které jsou provázeny bujarým smíchem opilství, této matky smilstva. Opilství Hospodin nepřijímá. Opilství nás vzdaluje od Ducha Svatého. Půst je zvelebením místa, dobrý pořádek na tržišti; půst je pečlivým ochráncem panenstvím; půst je cestou k pokání; půst je příčinou k slzám; půst nemiluje svět, ani to co, je na světě. Proto si nebudeme zoufat, když se postíme, neboť i andělé si v každém chrámě zapisují postníky. Půst je neslučitelný s pamatováním na zlo. A ti, kteří si pamatují na zlo a žal, které jim byly způsobeny, i když se postí a modlí, jsou podobni lidem, kteří nabírají vodu a nalévají ji do rozbitého sudu: Hospodin nepřijímá modlitby toho, kdo pamatuje na zlo, které bratr spáchal. (Z Odkazu Cyrila a Metoda)


Příklad tajného (skrytého) půstu


Makários egyptský byl velký postník, ale když se mu stalo, že byl na návštěvě, nikdy neodmítl jídlo, dokonce pil v malém množství i hroznové víno. Zato doma si Makários za každý pohár vína nedovolil celý den pít vodu a za přijaté pohoštění se vyčerpával dlouhodobým postem. (Z Mineje; 19.1.) (Z Odkazu Cyrila a Metoda)Zpět na rozcestník »Rady svatých Otců«

Zpět na rozcestník »Kalendář« a rozcestník »Velký půst«NAVRCHOLU.cz