Solovecka briza
Solověcká bříza - ve tvaru svatého Kříže.
(Větší velikost)

Z dopisu poutníka na Solovky

Příroda je tam skutečně překrásná, bíle noci, hřiby, monaši, tuleni, borůvky, skity (prázdné)... Navštívil jsem také ostrov Anzer (asi 5 km od hlavního ostrova), na kterém žije v poustevně můj přítel. Chce tam obnovit skit, který byl bolševiky proměněn na věznici (stejně jako ostatní solověcké skity). Jen v tomto jediném skitu umíralo ročně asi tisíc vězňů; byli zvěrsky mučeni a "pohřbíváni" v hromadných hrobech. Nad jedním z těchto hrobů vyrostla tzv. "solověcká bříza" - ve tvaru Kříže. Hospodin sám zhotovil náhrobek. Solovky jsou krásné, tiché a strašné - vskutku "Ruská Golgota".

Na ostrově Anzer jsem navštívil skit Golgota; žil zde ctihodný Jov (ve schimě Isus; bývalý duchovník cara Petra I.) . Zjevila se mu zde převatá Bohorodice a pravila, že tady má zbudovat skit a nazvat jej Golgota. "Zde bude druhá Golgota," prorokovala Matka Boží. Na tomto místě - přímo v tomto skitu - po třech staletích bolševici zřídili snad nejstrašnější oddělení koncentračního tábora na Solovkách - tisíce mrtvých...

Dotýkal jsem se pozůstatků schodiště, kterému se říkalo "Na sekyrku" - na tomto schodišti byli mučeni a zabíjeni ruští novomučedníci.

Poté jsem navšívil monastýr ctihodného Alexandra Svirského. Světec žil asi před 500 lety, zjevila se mu přesvatá Trojice; jeho svaté ostatky jsou naprosto bez rozkladu (netlející) - nepřeháním, jako kdyby zemřel včera!, dokonce i barva pokožky je jako u živého člověka; z jeho pravé nohy prýští svaté myro.


Solovecka briza
Hromadný hrob křesťanských mučedníků připomíná jen Solověcká bříza. (Větší velikost)
Vysvětlivky:

Solovky - Solověcké ostrovy; před komunistickou revolucí jedno z duchovních center ruského mnišství (mniši zde žili v přísné askezi); bolševici proměnili monastýry v koncentrační tábory, které byly určeny k provádění likvidace biskupů, kněží, mnichů a věřících. Za nelidského mučení zde bylo umořeno nepředstavitelné množství pravoslavných křesťanů, včetně čelních představitelů Ruské pravoslavné církve; mrtvých těl mučedníků bylo takové množství, že musela být "pohřbívána" pomocí buldozerů. Kvůli tomu se Solovkám říká "Gogota ruské církve".
Skit - maličký monastýr - pro menší počet mnichů
Monastýr - klášter
Schima - mnišství, mnišský způsob života, mnišské sliby (při přijetí mnišství se pravoslavnému křesťanu mění jméno)
Duchovník - duchovní otec, zpovědník, duchovní rádce či vůdce
Myro - vzácný olej krásné vůně
Netlející ostatky - úkaz, který se často děje v pravoslavné církvi (ostatky zesnulého světce nepodléhají přirozenému rozkladu (někdy dokonce vydávají podivuhodnou vůni nebo jsou "myrotečivé" - tj. prýští z nich myro).
Zpět na rozcestník „Cestopisy“<-Skok na seznam „za dveřmi"    <-<- Skok na Homepage