V čárovém kódu typu UPC nejsou skryty žádné tři šestky

Robert Harris
Vanguard University of Southern California
14. Září, 1999

Úvodem: Po celém internetu i jinde koluje chybná domněnka, že každý čárový kód typu UPC-A (Universal Product Code) v sobě má zahrnuto číslo 666. Pohled na systém, jak jsou čárové kódy sestavovány, nám dokáže, proč je tato domněnka mylná.

Jak se tato chyba může stát: Kdokoliv, kdo pohlédne byť jen náhodně a nepozorně na čárový kód obsahující někde číslici šest, zaznamená, že téměř přímo nad číslicí šest jsou umístěny dva svislé sloupce (tj. dvojice tenkých čar). Zde, například, je čárový kód z krabice výrobku 'After Eight dinner mints'. Všiměme si dvou tenkých sloupečků (dvou tenkých čar) nad šestkou v čísle 48600:

Náhodný pohled může vzbudit dojem, že číslo šest je reprezentováno dvojicí tenkých sloupečků (čar). Pokud si pak pozorovatel všimne dvou tenkých rovných sloupečků na každém konci čárového kódu, dojde k závěru, že je to taktéž šestka. Nakonec může zaznamenat, že uprostřed kódu jsou také (nejméně) dva tenké vodorovné sloupečky (a stejné dvě tenké čáry bývají i na začátku kódu). Zde je unáhlený závěr: vzor čárového kódu obsahuje šestku uprostřed a vždy i na konci (i na začátku). (Zrovna v tomto příkladu může být šestka docela napravo lehce matoucí. Ale čtěme dále.)

Načítají (skenují) se nejen čáry ale i mezery. Pokud pohlédneme na kód pečlivěji, zaznamenáme nejen, že čáry (sloupečky) mají rozdílnou tloušťku (sílu), ale i mezery mezi nimi jsou různé šíře. Zde je vysvětlení: každé číslo v čárovém kódu je zastupováno ne pouze dvěmi čárami, nýbrž je vyjádřeno celkem čtyřmi prvky: dvěmi čárami a dvěmi mezerami. Dále, pokud se podíváme ještě lépe, uvidíme, že pro dané číslo (např. šest) je čára v pravé části čárového kódu nahrazena mezerou v levé části kódu, a mezera v pravé části kódu je nahrazena čárou v levé části kódu. (Rozdílné reprezentace umožňují skeneru správně určit číslo výrobce a číslo výrobku, ať je kód skenován ze kterékoliv strany.) Zde, například, je čárový kód z krabičky od visacího zámku 'Master Locks':

Všiměme si, že napravo jsou nad šestkou dva tenké sloupečky, ale nalevo vypadá vzor nad šestkou jako tenký sloupeček a velice tlustý sloupeček. Co tam nicméně je, jsou čtyři prvky čísla šest, reprezentovány napravo tenkou čárou, úzkou mezerou, tenkou čárou a velmi širokou mezerou, a nalevo úzkou mezerou, tenkým sloupečkem, úzkou mezerou a velmi širokým sloupečkem.

Abychom to udělali ještě jednoduší, zde je čárový kód obsahující samé šestky:

Všiměme si, že všechny šestky napravo jsou vytvořeny z tenké čáry, úzké mezery, tenké čáry a velmi široké mezery, a ty nalevo jsou vytvořeny z úzké mezery, tenkého sloupečku, úzké mezery a velmi širokého sloupečku.

Označujeme okraje. Čáry na každém z konců kódu pouze označují konce kódu a sestávají se z tenké čáry, úzké mezery a tenké čáry. Protože jsou pouze ze tří místo čtyř prvků, žádné číslo jakéhokoliv druhu nemohou reprezentovat. (Například tam není žádná velmi široká mezera či velmi široký sloupeček, abychom dostali číslo 6.)

A střed. Mezi první pěticí čísel (která reprezentuje identifikační číslo výrobce -- kdo vyrobil onen produkt) a poslední pěticí (která reprezentuje specifický kód produktu -- něco jako modré, středně veliké kuličkové pero) je další sada sloupečků, která se sestává z úzké mezery, tenké čáry, úzké mezery, tenké čáry a úzké mezery. Tato sekvence, protože se jedná o pět prvků (dva sloupečky a tři mezery), nereprezentuje taktéž žádné číslo, protože žádná číslice není tvořena pěti elementy (viz níže). (Dvojice tenkých čar na krajích a uprostřed čárového kódu jsou tedy nikoliv číslem, ale jakousi "naváděcí značkou", bez vlastní číselné hodnoty a významu.)

Luštíme kód. Protože se čáry a mezery objevují ve čtyřech rozdílných tloušťkách, můžeme používat slova tenký (úzký), střední, široký a velmi široký, abychom je popsali. Můžeme také používat čísla, kde 1 reprezentuje tenký (úzký), 2 reprezentuje střední, 3 reprezentuje široký a 4 označuje velmi široký. Díky tomu můžeme popsat každé číslo tímto způsobem:

Shrnutí. Vraťme se k čárovému kódu visacího zámku, zde zvětšenému a detailnímu. Všiměme si, že kód obsahuje dvě šestky, každou na jedné straně prostředního sloupečku. Jak jsme si řekli výše, můžeme vidět rozdíl v reprezentaci stejného kódu 1-1-1-4 pro levou šestku, kde je místo mezery velmi široký segment reprezentován sloupečkem, a pravou šestku, kde je velmi široký segment místo sloupečku vyjádřen mezerou. Neustále ale hledíme na stejné číslo.

Všiměme si také, že každý sloupeček a každá mezera v kódu je popsána, a že tam nikde nenajdeme navíc žádné jiné šestky. (První číslo, nalevo od kódu, je jeho typ, např. klasická položka, kupón, atp., a poslední číslo, napravo od kódu, je kontrolní číslice, vypočtená z čísel na kódu, která pomáhá zajistit správnost skenování. V obou případech jsou čísla samotná zakódována uvnitř čárového kódu samotného, ten se tedy sestává celkem z dvanácti zakódovaných číslic.)

Přeložilo PPD

Další informace (v angličtině):
Jak čárové kódy UPC fungují
Server čárového kódu
"Uniform Code Council ID Numbers" a čárové kódy
Co jsou čárové kódy?
Čárové kódy (Jak čáry a mezery vyjadřují sedmimístná binární čísla.)


Robert Harris je profesor Angličtiny na Vanguardské Univerzitě v Jižní Kalifornii.

(Poznámka: na našem webu si můžete přečíst zamyšlení "Čárové kódy a znamení šelmy", ve kterém na nastíněn vztah pravoslavné duchovnosti k široce zaváděným čárovým kódům.)
Zpět na rozcestník »Znamení doby«

NAVRCHOLU.cz