Stanovisko Sv. stolce
k situaci v Kosovu


1. 4. 1999

K současné situaci v Kosovu obdrželo Tiskové středisko České biskupské konference (TS ČBK) prostřednictvím apoštolské nunciatury v Praze vatikánský dokument s názvem "Svatý stolec a kosovská tragédie", který je datován 30. března t.r.

Svatý stolec chápe, že rozhodnutí zaútočit na Jugoslávii nebylo lehké a velmi lituje, že jugoslávská strana nepřijala mírové návrhy z Rambouillet a Paříže. Připomíná, že církev dává vždy přednost použití veškerých diplomatických kroků, ale uznává, že někdy diplomacie nestačí. Text uvádí citáty z dokumentu 2. vatikánského koncilu "Gaudium et Spes" a z Katechismu katolické církve, které stanovují podmínky pro použití násilí. Dále cituje také státního sekretáře kardinála Angela Sodana, který pro situace vážného a rozsáhlého porušování lidských práv uvádí, že je povinností a právem intervenovat proti agresorovi, který má úmysl zabíjet, ne proto, aby došlo k válce, ale právě proto, aby se jí zabránilo.

Katolické učení připouští použití násilí pro legitimní obranu, jen když byly vyčerpány všechny neválečné prostředky pro vyřešení konfliktu. Katechismus uvádí čtyři podmínky pro oprávněnou obranu vojenskou mocí. Je třeba:

Při hodnocení této podmínky je třeba pečlivě zvážit sílu moderních ničivých prostředků.

Vatikán dal na vědomí členským státům NATO a Radě bezpečnosti OSN své stanovisko, ve kterém požaduje:

 

Plné znění dokumentu je k dispozici na TS ČBK v angličtině.

 

 

Převzato z Tiskového střediska České biskupské konference
Zpět na rozcestník Jugoslávie
<-Skok na seznam »za dveřmi«    <-<-Skok na Homepage