Přesvatá Bohorodice,
spasiž nás!
Na této stránce najdete cesty ke článkům o Matce Boží:
Články o přesvaté Bohorodici na weblogu Ambon:


Kondak přesv. Bohorodici

Video s byzantským zpěvem

Vojevůdkyně v boji vítězná,
jež nás osvobozuješ od zlých,
tebou chráněni díky ti vzdávají
služebníci tvoji, Bohorodice.
Ty pak vládnoucí mocí nepřemožitelnou,
ze všech běd nás vytrhni,
ať k tobě zní naše zvolání:
„Raduj se, Nevěsto povždy panenská!“
<-<- Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz